Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
433,495

Chia buồn (BLL)

Tuesday, December 28, 201012:00 AM(View: 8725)

TIN CHIA BUỒN TRONG NĂM

/

Trong năm 2008, đại gia đình Lương Văn Can chúng ta có tang cô Phạm Thị Mỹ Anh, từng dạy nữ công gia chánh.

Nhiều người thân của thầy cô đã qua đời: thân phụ cô Nguyễn Thị Mạnh, phu nhân của thầy Đỗ Đình Tĩnh.

Nhiều người thân của các bạn cựu học sinh cũng đã ra đi mãi mãi:

Phu quân của các bạn Đổ Thị Thanh Vân ’75, Lê Thị Tư ’75

Thân phụ của các bạn Nguyễn Hoàng Sang, Nguyễn Thành Đô, Nguyễn Thanh Sơn, Đổ Văn Kim '75, Nguyễn Hồng Sơn '75, Trần Văn Trúng '73, Huỳnh Văn Hai '74

Thân mẫu của các bạn Trần Thị Thuỷ '75, Trần Văn Thành '76, Đặng Đổ Châu '72 và Đặng Đổ Hương '74

Nhạc phụ của các bạn Dương Thành Đức '75, Diệp Văn Hưng '75

Nhạc mẫu của bạn Nguyễn Minh Đoàn '75

Con của Nguyễn Thị Minh Tâm '74

Ban Liên lạc Cựu học sinh Lương Văn Can xin gởi lời chia buồn đến gia đình quý thầy cô và các bạn cựu học sinh, và cầu chúc cho hương hồn những người thân yêu của quý thầy cô và các bạn sớm về miền cực lạc.

'


Send comment
Your Name
Your email address