Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
432,173

Sợi Nắng - Song Như

Tuesday, May 26, 201512:00 AM(View: 5589)

soinang

 soinang_1
Em giữ hộ anh những sợi nắng vàng,
Còn vương trên tóc thiên đàng nhớ thương,
Em giữ hộ anh sợi nắng trên đường,
Để anh biết hướng về thăm quê mình,
Em giữ hộ anh sợi nắng ghập ghình,
Để anh còn biết bóng mình trăng in,
Em giữ hộ anh sợi nắng lung linh,
Để anh được đọc hồi kinh nguyện cầu,
Em giữ hộ anh sợi nắng đậm sâu,
Đan trong kẻ lá đượm màu quê hương,
Em giữ hộ anh sợi nắng vấn vương,
Để cho anh gặp người thương ướm lời,
Em giữ hộ anh sợi nắng tuyệt vời,
Cùng chung xây dựng khắp nơi thanh bình,
Em giữ hộ anh sợi nắng thật xinh,
Để anh nói tiếng chung tình cùng em…
Em giữ hộ anh sợi nắng thật mềm,
Để anh cột lại những đêm trăng đầy…
Em giữ hộ anh sợi nắng nồng say,
Hai ta uống cạn kiếp này có nhau…

ERSKINE PARK.10/10/2012.
Song Như.Send comment
Your Name
Your email address