Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
431,128

20 Nơi Giàu Nhất Hành Tinh

Thursday, August 27, 201512:00 AM(View: 3240)


Dựa trên thống kê của Ngân hàng Thế giới, danh sách 20 nơi giàu nhất thế giới được đưa ra. Trong đó, châu Âu có tới 13 đại diện.

20 nơi giàu nhất hành tinh

1. Luxembourg

GDP đầu người năm 2013: 111.162 USD

.

20 nơi giàu nhất hành tinh

2. Na Uy 

GDP đầu người năm 2013: 100.819 USD

.

20 nơi giàu nhất hành tinh

3. Qatar

GDP đầu người năm 2013: 93.352 USD

.

20 nơi giàu nhất hành tinh

4. Macau

GDP đầu người năm 2013: 91.376 USD

,

20 nơi giàu nhất hành tinh

5. Thụy Sĩ

GDP đầu người năm 2013: 80.528 USD

,

20 nơi giàu nhất hành tinh

6. Australia

GDP đầu người năm 2013: 67.468 USD

.

20 nơi giàu nhất hành tinh

7. Đan Mạch

GDP đầu người năm 2013: 58.930 USD

.

20 nơi giàu nhất hành tinh

8. Thụy Điển

GDP đầu người năm 2013: 58.164 USD

.

20 nơi giàu nhất hành tinh

9. Singapore

GDP đầu người năm 2013: 55.182 USD

.

20 nơi giàu nhất hành tinh

10. Mỹ

GDP đầu người năm 2013: 53.143 USD

.

20 nơi giàu nhất hành tinh

11. Canada 

GDP đầu người năm 2013: 51.911 USD

.

20 nơi giàu nhất hành tinh

12. Áo

GDP đầu người năm 2013: 49.074 USD

.

20 nơi giàu nhất hành tinh

13. Hà Lan

GDP đầu người năm 2013: 47.617 USD

.

20 nơi giàu nhất hành tinh

14. Ireland

GDP đầu người năm 2013: 47.400 USD

.

20 nơi giàu nhất hành tinh

15. Phần Lan

GDP đầu người năm 2013: 47.219 USD

.

20 nơi giàu nhất hành tinh

16. Bỉ

GDP đầu người năm 2013: 45.387 USD

.

20 nơi giàu nhất hành tinh

17. Iceland

GDP đầu người năm 2013: 45.263 USD

.

20 nơi giàu nhất hành tinh

18. Đức

GDP đầu người năm 2013: 45.085 USD

.

20 nơi giàu nhất hành tinh

19. Pháp

GDP đầu người năm 2013: 41.421 USD

.

20 nơi giàu nhất hành tinh

20. New Zealand

GDP đầu người năm 2013: 40.842 USD

World Bank

.

Send comment
Your Name
Your email address