Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
434,724

Đối Đãi Trong Thơ Nguyễn Công Trứ

Wednesday, September 23, 201512:00 AM(View: 3272)

Chương trình thơ văn với bài

Đối Đãi Trong Thơ Nguyễn Công Trứ và những câu chuyện khác.

.

Đối Đãi Trong Thơ Nguyễn Công Trứ

Nguyễn Công Trứ là một nhà thơ của mọi lớp người: từ những cậu khóa mặt trắng, còn đang bận rộn học thi, hay hăng say trên đường xây dựng tưong lai, tới các tới các ông già trung niên đã trải qua quá nửa đòi thăng trầm trên đường vật lộn với cuộc sống và cả các lão trượng mũ ni che tai nhưng vẫn còn chút duyên nợ với trần thế.

Thế nên Nguyễn Công Trứ thường được coi là hình ảnh của sự mâu thuẫn trong cuộc sống. Đọc 83 bài thơ và hát nói của ông, Truyền Thông chia xẻ cùng bạn đọc niềm vui đọc thơ Nguyễn Công Trứ.

Ông là một nhà nho, đồng thời là một chân nhân chân chính: theo ông lọt lòng mẹ là mang nợ vua nợ cha, nợ tang bồng, lớn lên là mang nợ công danh, nợ phong lưu... Sống là để trang trải những món nợ đó, nhưng đồng trọn đời thời có quyền hưởng toàn vẹn hai pho phong nguyệt trời dành cho con người, với cái thú cầm kỳ thi tửu, ngao du thắng cảnh, kèm thêm cung đàn nhịp phách và thanh sắc giai nhân. Ông chủ trương thờ vua giúp nước hết mình, nhưng không phải vì vậy mà không hường thụ hết mình. Thành cũng vui, bại củng vui: vì thành bại là mệnh trời không ai trốn thoát.

Càng nhiều thăng trầm ông càng hăng say vui với đại hóa trong đời sống. Nhìn theo thần thoại, đời sống của ông sống là hình ảnh của Sisyphe vui sướng vần tảng đá lên đỉnh núi và khi tới nơi thì tảng đá lại lăn xuống để Sisyphe lại xuống núi vần lên, mãi mãi như vậy. Niềm sung sướng đó là kết quả của điều ông đã vượt khỏi cái đối đãi giữa hữu vi và vô vi, trong đời sống thực tế, ông đã có được sức sống của cây thông mọc trên vách đá, vượt qua nổi cả đối đẵi của thiên nhiên.

Thơ ông, nhất là hát nói của ông không phải là những lời tâm sự với người đọc mà để chia sẻ kinh nghiệm sống của ông với ngưòi đọc ông. Thành công của ông là điều ông đã chuyển được bút pháp của Trang Tử vào tiếng thơ và câu hát của ông.


Mục Lục

Send comment
Your Name
Your email address