Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
430,927

Răng - Rứa - Bảo Quốc Kiếm

Thursday, December 30, 201012:00 AM(View: 39496)


Răng - Rứa ...


Răng anh yêu! chiều ni không trở lại ?
Để em buồn ri mãi rứa anh ơi
Không răng mô, mẹ đã thuận lòng rồi
Rứa không nói mần răng người ta biết ?
Về đi anh, răng mình không nói thiệt
Nếu có răng, em đứng mũi chịu sào
Có răng mô mà ngần ngại đổi trao
Răng rứa hỉ, anh làm thinh mãi ru'a ?
Rứa răng anh lại thề non hẹn bể
Răng rứa anh, chắc có chuyện chi buồn ?
Phải rứa không, hay anh muốn thay nguồn ?
Cứ nói thiệt, răng âm thầm tự kỷ
Không răng cả, em yêu anh chung thủy
Nếu vì anh, răng lại chẳng hy sinh ?
Dù ra răng, em không ngại chi mình
Rứa cũng đủ cho cuộc tình thơ dại
Lạnh như rứa mà lòng em nóng mãi
Còn bây chừ riêng anh lại ra răng ?
Rứa sông Hương buồn anh có biết không ?
Hỡi núi Ngự, răng anh còn lơ đễnh ?

Bảo Quốc Kiếm
 

Send comment
Your Name
Your email address