Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
439,180

Quỹ ủng hộ Thanh Ngọc '2006 bị phỏng do hỏa hoạn 2005

Friday, December 9, 200512:00 AM(View: 6954)Quỹ Tương Trợ em Nguyễn Thanh Ngọc '2006

Ngày

Diễn giải

Thu

Chi

Tồn QuỹVND

CAD

USD

AUD

VND

CAD

USD

AUD

VND

CAD

USD

AUD

10/4/05

Giúp em Nguyễn Thanh Ngọc học sinh LVC bị phỏng
 

Thầy Đỗ Anh Tài giúp em Thanh Ngọc

 

 

50

 

 

 

 

 

Thầy Phùng Văn Phụng giúp em Thanh Ngọc

 

 

100

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thọ '74 giúp em Thanh Ngọc

 

 

100

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thu Thủy '74 giúp em Thanh Ngọc

 

 

100

 

 

 

 

 

Trần Thị Dung '72 giúp em Thanh Ngọc

 

 

50

 

 

 

 

 

12/4/05

Lâm Kim Trọng '75 giúp em Thanh Ngọc

 

 

 

100

 

 

 

 

Phạm Thị Thảnh '76 giúp em Thanh Ngọc

 

 

 

50

 

 

 

 

Ban Liên Lạc CHS Lương Văn Can giúp em Thanh Ngọc

500N

 

 

 

 

 

 

 

 

Một Cựu học sinh Lương Văn Can '72 giúp em Thanh Ngọc

500N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thầy Nguyễn Gia Phách giúp em Thanh Ngọc

 

 

50

 

 

 

 

 

Lê Văn Bộ '73 - Phan Thị Hồng Trang '74 giúp em Thanh Ngọc

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

Cô Lưu Thúy Bình giúp em Thanh Ngọc

 

 

50

 

 

 

 

 

 

Ngô Thị Mộng Lan '74 giúp em Thanh Ngọc

 

 

50

 

 

 

 

 

Ôn Thị Oanh Oanh '72 giúp em Thanh Ngọc

 


100

 

 

 

 

 

 

 

 

Phan Minh Vũ '76 giúp em Thanh Ngọc

100N

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Mười C '76 giúp em Thanh Ngọc

100N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Thuận '76 giúp em Thanh Ngọc

100N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Quý '76 giúp em Thanh Ngọc

100N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặng Thị Chiếu Huyền '72 giúp em Thanh Ngọc

200N

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Huệ '73 giúp em Thanh Ngọc

100N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lâm Thị Mai Vân '75 giúp em Thanh Ngọc

200N

 

 

 

 

 

 

 

 

Châu Ngọc Tuyết '72 giúp em Thanh Ngọc

100N

 

 

 

 

 

 

 

Cộng:

2,000,00

,

700

150
Send comment
Your Name
Your email address