Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
435,981

Phát Âm Tiếng Anh (Tập 1-10)

Wednesday, March 23, 201612:00 AM(View: 803)


Tập 1. can, can't, to, two, too

Tập 2. Những âm các bạn gặp trở ngại

 Tập 3.  Âm "S" trong tiếng Anh

 

 

Tập 4. Phun và khạc...Cl, Gl, Dr, Tr

 Tập 5. Am J, ChTập 6.  Have, has, had/ back/ word, work, world

 
Tập 7. Am Th
Tập 8. Lời khuyên/ Phương pháp 1

 

 

Tập 9. I'll, You'll, He'll, She'll, They'll...

 
Tập 10. Phát âm giọng người Mỹ

 

Send comment
Your Name
Your email address