Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
437,860

Tin buồn: Cụ Bà NGUYỄN THỊ NĂM

Wednesday, November 16, 201612:00 AM(View: 2273)Tin buồn:

Gia đình CHS.LVC vô cùng thương tiếc báo tin:

Cụ Bà NGUYỄN THỊ NĂM
( Mã Suối)
Pháp Danh: Thiên Ngộ

Thân mẫu của bạn Lê văn Bo, CHS.LVC K.73

đã tạ thế lúc 05:15 ngày 11.11.2016
nhằm 12 tháng Mười năm Bính Thân

tại San Diego California, USA

Hưởng thọ 82 tuổi

Linh cữu được quàn tại GREENWOOD MORTUARY,
4300 Imperial Ave, San Diego, CA 92113

Lễ Hỏa Táng tại GREENWOOD CREMATORY,
4300 Imperial Ave, San Diego, CA 92113

Lễ An Vị Linh tại Chùa Phổ Quang
4406 47th Street, San Diego, CA 92115.

Gia đình CHS.LVC xin chân thành chia buồn cùng tang quyến,
Cầu nguyện cho Hương linh Cụ Bà được sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc

 blank