Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
438,965

HÀNH KHÚC CỘNG ĐỒNG QUẬN 8

Thursday, March 24, 201612:00 AM(View: 1020)
HÀNH KHÚC CỘNG ĐỒNG QUẬN 8

(Nhạc: Hoàng Quân)


Hăng say đua hát nhịp khúc hành ca
Vang vang trong nắng kìa tiếng trường ta
Anh em nắm tay cùng một lòng
Chung vui xây đắp trường Cộng đồng
Học sinh Cộng đồng Quận Tám vang danh
Tài và đức luôn luôn phát huy
Bên Thầy và Cô ta gắng thành công
Tập tành luôn sao cho tiến thân
Ta rèn luyện cho xứng danh Tiên Rồng
Mau mau ta tiến kịp bước đàn anh
Nêu danh gương sáng hậu thế sử xanh
Vui trong không khí trường Cộng đồng
Tranh đua trong ý nguyện Cộng đồng
Học sinh Cộng đồng Quận Tám lừng danh

Send comment
Your Name
Your email address