Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
439,194

Danh Sách Ban Quản Lý Quỹ Khuyến Học Lương Văn Can

Tuesday, August 1, 201712:00 AM(View: 925)

 HỘI KHUYẾN HỌC QUẬN 8 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUỸ KHUYẾN HỌC LƯƠNG VĂN CAN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Quận 8, ngày 26 tháng 8 năm 2017


DANH SÁCH

 BAN QUẢN LÝ QUỸ KHUYẾN HỌC LƯƠNG VĂN CAN


SỐ

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM

SINH

CHỨC VỤ

CÔNG TÁC

HIỆN NAY

ĐẢNG

VIÊN

ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ

CHỨC VỤ

DỰ KIẾN

1

Phạm Ngọc Muôn

1975

Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Dân vận Quận Ủy Quận 8

X

288D Tạ Quang Bửu, phường 4, quận 8

Trưởng ban

2

Trần Hoàng Việt

1956

Kỹ sư kinh tế


Số 3 đường 817 Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8

Phó Trưởng ban

3

Lê Văn Thành

1955

Kế toán trưởng Công ty TNHH

Công ty Giám định MêKông,

TP. HCM


30 Dã Tượng, phường 10, quận 8

TP. Hồ Chí Minh

Kế toán

4

Dương Thị Bích Liên

1967

Thiết kế, in thiệp cưới


157/17A đường 3/2, phường 12, quận 10

Thủ quỹ

5

Nguyễn Phi Phúc

19542009B/33 Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 8

Ủy viên

(Trưởng ban kiểm soát)


Nơi nhận:  T/M. BAN SÁNG LẬP QUỸ KHUYẾN HỌC LƯƠNG VĂN CAN

-UBND quận 8 TRƯỞNG BAN 

- Phòng Nội vụ quận 8 

 - Lưu 

 

 Trần Hoàng NgânSend comment
Your Name
Your email address