Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
437,716

Xin ai đừng đánh thức

Thursday, November 16, 201712:00 AM(View: 1285)
p
p
\
trau
 Xin ai đừng đánh thức
 
 Cho tôi đủ thời gian

 Chôn kín mớ lo toan

 Của giòng đời nghiệt ngã.

St


Send comment
Your Name
Your email address