Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
431,589

Lời Hay Ý Đẹp

Thursday, May 24, 201212:00 AM(View: 7892)

Photobucket

Hạnh phúc giống như nước hoa, bạn không thể làm thơm người khác mà không vẩy vài giọt lên mình.

Happiness is like perfume, you can’t pour on others without getting a few drops on yourself.
Ralph Waldo Emerson

Photobucket

Tình yêu có thời khắc, mùa và những lý do riêng của nó! Bạn không thể yêu cầu tình yêu ở lại. Khi tình yêu đến, bạn mới có thể ôm lấy tình yêu và vui sướng vì thời khắc ấy trong đời là của bạn.

Love has its own time, season and own reasons! You can’t ask it to stay, you can only embrace it as it comes and be glad that for a moment in your life it was yours!

 AnonymousPhotobucket

Tình yêu chân chính không có kết thúc hạnh phúc. Ấy là vì tình yêu thực sự không có kết thúc. Một trái tim yêu chân thực không bao giờ mất hi vọngmà luôn tin vào hẹn ước của tình yêu, dù thời gian bao lâu và khoảng cách bao xa.

True love doesn’t have a happy ending. That’s because true love doesn’t have an ending.A heart truly in love never loses hope but always believes in the promise of love, no matter how long the time and how far the distance.

Anonymous


Photobucket

Nếu chúng ta còn ký ức, hôm qua vẫn còn đây, nếu chúng ta còn hi vọng, ngày mai vẫn đợi chờ. Nếu chúng ta còn tình bạn, từng ngày qua không hề lãng phí.

As long as we have memories, yesterday remains, as long as we have hope, tomorrow awaits. As long as we have friendship, each day is never a waste.

 AnonymousPhotobucket

Bạn hữu giống các vì sao. Bạn không thể luôn nhìn thấy họ, nhưng bạn biết họ luôn hiện hữu ở đó. Hãy hi vọng nhiều và dám bước ra tìm họ. Hãy ước mơ lớn và dám sống cùng họ. Hãy kỳ vọng và tin ở họ.

Nhiều người sẽ bước vào rồi ra khỏi cuộc đời bạn, nhưng chỉ có những người bạn chân thực mới để lại dấu chân trong lòng bạn.

Friends are like stars. You can’t always see them, but you know they are there. Have great hopes and dare to go all out for them. Have great dreams and dare to live them. Have tremendous expectations and believe in them.

Many people will walk in and out of your life, but only true friends will leave footprints in your heart. Eleanor Roosevelt

Photobucket

Công thức cho tình bạn:

1 chén chia sẻ

2 chén yêu thương

1 chén tha thứ và những cái ôm âu yếm

Trộn tất cả lại ….tạo nên tình bạn bền vững

The recipe of friendship :

1 cup of sharing

2 cups of caring

1 cup of forgiveness and hugs of tenderness

Mix all these together… .. to make friends forever

Anonymous


Send comment
Your Name
Your email address