Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
433,409

Mừng ngày lễ Độc lập của Hoa Kỳ - Happy 4th of July

Tuesday, July 3, 201212:00 AM(View: 9272)


july4_12-content

Hàng năm, cứ đến Ngày 4 Tháng 7, Hoa Kỳ lại cử hành Lễ Độc Lập của Quốc gia tức là Independence Day để nhớ lại cuộc Chiến Cách mạng Mỹ Châu năm 1775 kéo dài khoảng 10 năm kể từ 1775. Mười ba tiểu bang đầu tiên ở Bắc Mỹ Châu đã kết hợp với nhau tiến hành một cuộc chiến chống Mẫu Quốc Anh để thành lập một quốc gia mới, trẻ trung, và lấy tên là Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ (The United States Of America).

Sự thành công của Cuộc Chiến Cách Mạng đó cùng với Bản Tuyên Ngôn Độc Lập đã có một ý nghĩa hết sức quan trọng không riêng chỉ đối với Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ mà còn đối với cả thế giới năm châu.

Sự thành công đó tạo một niềm hứng khởi say mê cho những con người vốn khao khát Tự Do của thời đại Bừng Sáng (Enlightenment) và là nguồn hy vọng tuyệt vời của những con người bị áp chế muốn vùng dậy đòi lại quyền làm người.

blank Bản Tuyên Ngôn Độc Lập (Declaration of Independence) được ký kết vào năm 1776. Văn kiện lịch sử này đánh dấu kỷ nguyên mới của nhân loại trong thế kỷ 18 nói lên tiếng nói đoạn tuyệt với chế độ quân chủ để xây dựng một chính thể mới gọi là chính thể cộng hòa (the republic) với nội dung quyền hành của đất nước là của toàn dân.

Thomas Jefferson được coi như là "soạn thảo viên" chính trong 4 người vì ông là một luật gia có văn tài. Sau đó ông trở thành Tổng Thống hai nhiệm kỳ (1801 – 1809). (Quốc Hội Lục Địa thành lập một nhóm gồm năm nhân vật: Thomas Jefferson, Benjamin Flanklin, John Adam, Roger Sherman, và Robert Livingston với nhiệm vụ soạn thảo bản tuyên ngôn độc lập)


Happy 4th of July, 2012
Send comment
Your Name
Your email address