Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
436,237

Nguyễn Hoàng Tuấn, 12B1 , niên khóa 1973-1974

Monday, January 21, 201312:00 AM(View: 4250)


 Hiện ở Germany, kính thăm Thầy Cô và thăm các bạn CHS cùng khóa

- Hình xưa (trang 74 Kỷ yếu 72-73) - Liên lạc

 

 

 

 

 

 

 

Reader's Comment
Monday, April 7, 20147:00 AM
Guest
dia chi thay doi tu lau; NGUYEN VAN DUNG lop 12B2 nk 73 74 dang o 7uong 274/9 duoThu Ducng 27 KP 5 P Hiep Binh Chanh Thu duc tp HCM sodt 0837260774 đđ 0907397224
Send comment
Your Name
Your email address