Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
434,622

Báo cáo Thu Chi trong ngày TT Trường LVC 2013

Thursday, February 28, 201312:00 AM(View: 6172)


BÁO CÁO THU CHI
NGÀY TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG LƯƠNG VAN CAN 2013
(23 THÁNG CHẠP NĂM NHÂM THÌN)


,
PHẦN THU
Cập nhật đến ngày 03/02/2013

Số
 TT
Thầy, Cô và các bạn ủng hộ ngày TT
VN Đồng USD AUD
1 Nguyễn văn Hổ '75 1.000.000
2 Nguyễn thị Tuyết Lâm '72 500.000
3 Bùi văn Mùi '75 300.000
4 Đoàn Hồng Hai '75 500.000
5 Thầy Hồ Công Hưng 300.000
6 Lý Tùng Hiếu '78 100.000
7 Nguyễn Phi Phúc '75 200.000
8 Trần Việt Thái '87 500.000
9 Lê văn Thành '73 200.000
10 Ngô Bửu Khánh '74 3.000.000
11 Thái Liên Châu 200.000
12 Trần Tấn Dũng '75 500.000
13 Phạm Công Thành '78 1.000.000
14 Quỹ lớp 12AB '72 1.000.000
15 Hội Ái Hữu Cựu học sinh LVC 200
16 Thầy Trương Ngọc Vân 100
17 Trần Hoàng Ngân '81 3.000.000
18 Phạm thị Thảnh '76 50
19 Huỳnh Huê Mỹ '75 500.000
20 Thầy Uông Đại Bằng 300.000
21 Nguyễn Mạnh Lương '87 500.000
22 Nguyễn thị Phượng Hoa '87 500.000
23 Nguyễn văn Hùng '73 1.000.000
24 Nguyễn Công Quí 500.000
25 Trần Bá Công '72 500.000
26 Diệp văn Hưng '75 200.000
27 Diệp văn Tào '73 200.000
28 Võ thị Hoàng Lan '79 500.000
29 Võ thị Hoàng Ân '77 200.000
30 Phạm thị Lệ Oanh '77 500.000
31 Phạm văn Nhị '73 100.000
32 Trần văn Trúng '73 200.000
33 Trần văn Thuận 76 100.000
34 Bùi thị Thanh '74 200.000
35 Hồng Ngọc Phương '82 1.000.000
36 Lê Phước Hải ''73 100.000
37 Nguyễn thị Ngọc Ánh '76 200.000
38 Đoàn Hồng Hai '75 200.000
39 Huỳnh văn Phương '73 200.000
40 Thu tiền bán hàng trong ngày TT 11.390.000
41 Hồ Thế Hưng '73 ủng hộ 06 phần quà
42 Nguyễn văn Hùng '73 ủng hộ 10 cặp viết bic
CỘNG
31.390.000 300 50
300 USD x 20.800đ 6.240.000
50 AUD x 21.500đ 1.075.000


TỔNG THU 38.705.000PHẦN CHI
Cập nhật đến ngày 03/02/2013

Số
 TT
NỘI DUNG CHI SỐ TIỀN
1 Hổ trợ trường Lương văn Can 7.000.000
2 In thơ mời 350.000
3 Gửi thư mời tham dự ngày TT 608.000
4 In pa-nô làm phong gian hàng của CHS 300.000
5 Vật liệu làm gian hàng của CHS 335.000
6 300 phần thức ăn nhẹ + nước uống 4.700.000
7 Nấu 45 cái bánh chưng bán trong NTT 2.700.000
8 20 phần quà Thầy Cô 3.200.000
9 Giấy gói quà + băng keo 220.000
10 In đề thi ngày TT 110.000
11 05 bó hoa tặng Thầy Cô 500.000
12 In 48 tấm hình sinh hoạt BLL. CHS trưng bày trong NTT 220.000
13 Photo đề thi 40.000
14 10 phần quà rút thăm trúng thưởng 750.000
15 Thuê đàn organ phục vụ ngày TT 600.000
16 Tiền xe chở hàng hóa 100.000
17 Trả tiền mua hàng lưu niệm bán trong ngày TT 11.772.000

.
TỔNG CHI 33.505.000


 TỒN QUỸ: 5.200.000đ
 
 (Năm triệu hai trăm ngàn đồng chẳn)


Số dư 5.200.000đ này sẽ đưa vào Quỹ Ban Liên Lạc CHS LVC

Tp.HCM, ngày 03 tháng 02 năm 2013
Thủ quỹ

Nguyễn thị Hiệp

 
Send comment
Your Name
Your email address