Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
431,128

Tháp Người Ở Tây Ban Nha

Thursday, April 4, 201312:00 AM(View: 4583) Tháp Người Ở Tây Ban Nha và Nghe Hòa Nhạc Tại Phi Trường Bucharest


Ở thành phố Tarragona,Tây Ban Nha, những người tham gia dựng tháp người,
cả người lớn lẫn thiếu niên tập trung hai năm một lần để xem những ai có thể tạo thành tháp
người cao nhất và khéo léo nhất.

Muốn tham gia dựng tháp người như thế cần có sức mạnh đặc biệt, tài uốn dẻo khéo léo,
và kỹ thuật thăng bằng điêu luyện và phải rất can đảm.

 

 

 

 

 

 

 

Send comment
Your Name
Your email address