Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
430,948

ĐÔI KHI

Monday, April 1, 201312:00 AM(View: 8381)ĐÔI KHI
 

http://minhnguyen.bplaced.net/Media/2012/12/mua-thu-300x240.jpg


Đôi khi con người ta cần dừng lại.. Dừng lại để rồi bước nhanh hơn.. ….

- Đôi khi con người ta cần buông tay..

 Cần cho đi để rồi có nhiều hơn..…

- Đôi khi con người ta cần khóc.. Khóc thật lớn để rồi cười thật to.. …

- Đôi khi con người ta cần một mình..

 

Một mình là để biết có nhau quan trọng như thế nào


-----oOo-----

 

Send comment
Your Name
Your email address