Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
430,948

Phát minh mới của Nhật về máy Điện toán tương lai.

Sunday, April 28, 201312:00 AM(View: 3200)

Chúng ta hãy xem người Nhật đang làm gì…..


blank

Hãy nhìn thật gần và đoán xem chúng là những vật gì …

blank

Đây có phải là những cây bút có gắn cameras? KHÔNG


blank

Đoán được điều gì khác? Chưa đoán được gì? CHƯA

Thưa quý vị… chúc mừng! Quý bạn vừa nhìn về tương lai… đúng thế !

Bạn vừa thấy được một thứ sẽ THAY THẾ PC của bạn trong tương lai.

Hãy xem hình hoạt động của máy như sau:


blank

Trong cuộc cách mạng vế các máy điện toán thu nhỏ,

Các khoa học gia đã phát minh kỹ thuật mới…

Đây là những máy điện toán trong tương lai mà quý vị có thể đem theo trong túi.

blank

Loại “dụng cụ có dáng của cây bút” này sẽ gồm cả màn hình cũng

như bàn chữ trên bất kỳ một mặt phẳng nào

để bạn có thể thi hành nhiệm vụ bình thường

như bạn thường làm với chiếc máy điện toán trước kia.

blankblank

Bây giờ thì bạn có thể nói ‘Vĩnh biệt laptops!’

Xin ngả nón chào KỸ THUẬT !!!!

.

Nguồn: Thế Giới Tin Học


Send comment
Your Name
Your email address