Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
439,157

Ban Liên Lạc Cựu Học Sinh Lương Văn Can - Khoá 2006-2010

Tuesday, November 2, 201012:00 AM(View: 3977)

Chức vụ
Anh/chị
CHS Khoá
Trưởng Ban Liên Lạc Trần Hoàng Ngân
1981
Phó Trưởng Ban Liên Lạc Lý Tùng Hiếu
1978
Huỳnh Văn Đặng
1978
Nguyễn Phi Phúc
1975
Trưởng tiểu Ban Tổ Chức Lê văn Thành
1973
Trưởng tiểu Ban Tài Chánh Phan thị Kiên
1973
Trưởng tiểu Ban Xã Hội Phùng Hoàng Kiệt
1975
Trưởng tiểu Ban Liên lạc Nguyễn thị Hiệp
1975
Trưởng tiểu Ban Biên tập Lý Tùng Hiếu
1975
Trưởng tiểu Ban Khuyến học Trần văn Bắc
1976

phanthikien
1. Phan thị Kiên '73
levanthanh
2. Lê văn Thành '73
tranngochanh
3. Trần Ngọc Hạnh '73
lequangcung
4. Lê Quang Cung '74
dinhthikieu
5. Đinh thị Kiều '74
tranhoangviet
6. Trần Hoàng Việt '74
nguyenthihiep
7. Nguyễn thị Hiệp '75
phunghoangkiet
8. Phùng Hoàng Kiệt '75
buivanmui
9. Bùi văn Mùi '75
huynhhuemy
10. Huỳnh Huê Mỹ '75
nguyenminhdoan
11. Nguyễn Minh Đoàn '75
daoxuanngai
12. Đào Xuâng Ngai '75
nguyenphiphuc
13. Ng. Phi Phúc '75
nguyenthingocanh
14. Ng.t.Ngọc Ánh '76
tranvanbac
15. Trần văn Bắc '76
nguyenthiengiang
16. Ng.Thiện Giang '76
phanminhvu-
17. Phan Minh Vũ '76
huynhvandang
18. Huỳnh v.Đặng '78
lytunghieu
19. Lý Tùng Hiếu '78
tranvanchau
20. Trần văn Châu '78
phanvansoi
21. Phan văn Sỏi '79
tranhoangngan
22. Trần Hoàng Ngân '81
tranthanhnam
23. Trần Thành Nam '82
tranhieunghia
24. Trần Hiếu Nghĩa '83

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BAN LIÊN LẠC NHIỆM KỲ 2006-2010

tochucbll
Send comment
Your Name
Your email address