Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
438,940

Quỹ ủng hộ Thu Thảo '99 giải phẩu tim 2005

Thursday, November 3, 200512:00 AM(View: 8739)

Thủ Quỹ:

Phan Minh Vũ (CHS '76)
Địa chỉ: 32 đường 12, Ph.4, Q.8, HCMC
Email: phanvu1976@yahoo.com.au
Điện thoại: 0903.753572
Trần Thụy Minh (CHS '76)
 21 đường 17, Ph.4, Q8, Saigon
 Email: thuyminhlvc76@yahoo.com.au
 Điện thoại : 8506754

Mục đích :

 * Cùng tham gia đóng góp giúp em Đinh Thu Thảo - CHS LVC có đủ tiền cho ca giải phẩu tim do bị bệnh bẩm sinh.
 * Hổ trợ phần nào các chi phí thuốc men, phục hồi sức khỏe sau hậu phẩu

Quỹ Tương trợ mong nhận đóng góp với tất cả tấm lòng. Tất cả mọi đóng góp, giúp đỡ dù lớn hay nhỏ đều mang lại sự tốt đẹp và tươi sáng của Tình Thân Lương văn Can. Xin cám ơn tất cả.

Cập nhật đến ngày 10/05/2007

Thứ Ngày Tập thể, Cá nhân ủng hộ Số tiền
Tự
VND
CAD
USD
AUD
1
23/01/05 Thầy Hồ Công Hưng (đại diện mạnh thường quân) 500.000
2
23/01/05 Thầy Văn Ngọc Thạch 100.000
3
23/01/05 Thầy Uông Đại Bằng 100.000
4
23/01/05 Thầy Trần văn Thức 100.000
5
23/01/05 Thầy Vũ Sinh Hiên 200.000
6
23/01/05 Thầy Nguyễn Cao Kiêm 100.000
7
23/01/05 Thầy Nguyễn Phúc Khánh 100.000
8
23/01/05 Quỹ BLL CHS LVC 500.000
9
23/01/05 Hồ Thế Hưng '73 500.000
10
23/01/05 Bùi văn Mùi '75 100.000
11
23/01/05 Phan Minh Vũ '76 500.000
12
23/01/05 Nguyễn thị Thạnh '73 40.000
13
23/01/05 Châu Ngọc Tuyết '72 160.000
14
23/01/05 Phan thị Hương '74 100.000
15
23/01/05 Phan Minh Mẫn '2005 500.000
16
23/01/05 Nguyễn Minh Đoàn '75 50.000
17
23/01/05 Võ văn Hoàng '73 100.000
18
23/01/05 Lý Tùng Hiếu '78 50.000
19
23/01/05 Trần văn Bắc '76 500.000
20
23/01/05 Trần Việt Thái '87 300.000
21
23/01/05 Nguyễn thị Phượng Hoa '87 300.000
22
23/01/05 Ngô Bửu Khánh '74 200.000
23
23/01/05 Trần văn Trúng '73 500.000
24
25/01/05 Nguyễn thị Ngọc Ánh '76 200.000
25
25/01/05 Nguyễn thị Tuyết Lâm '72 200.000
26
25/01/05 Huỳnh Thanh Trúc '75 500.000
27
26/01/05 Nguyễn văn Mười C '76 500.000
28
29/01/05 Nguyễn Thiện Giang '76 500.000
29
01/02/05 Tập thể lớp 12A2 '1999 THPT Lương Văn Can 2.100.000
30
04/02/05 Nguyễn văn Nhã '76 50.000
31
04/02/05 Một cựu học sinh LVC '76 500.000
32
04/02/05 Trần Thụy Minh '76 50.000
33
04/02/05 Võ Công Chiến '72 100.000
34
24/02/05 Một cựu học sinh LVC '75 100.000
35
24/01/05 Thầy Phùng văn Phụng 100
36
24/01/05 Nguyễn văn Thọ '74 100
37
24/01/05 Phạm thị Nhung '72 50
38
25/01/05 Huỳnh Thanh Hải '72 50
39
25/01/05 Lê Đạt Thịnh '90 100
40
25/01/05 Hoàng thị Thu Thủy '75 100
41
25/01/05 Đoàn thị Thục '72 100
42
25/01/05 Lê văn Bô '73 - Phan thị Hồng Trang '80 100
43
25/01/05 Trương văn Xuân '75 100
44
25/01/05 Nguyễn Ngọc Hiến '76 100
45
27/01/05 Trần thị Dung '72 50
46
27/01/05 Nguyễn Xuân Hiếu '76 100
47
27/01/05 Một CGS TH. LVC 50
48
27/01/05 Ngô thị Mộng Lan '74 50
49
29/01/05 Thầy Trương Ngọc Vân 50
50
29/01/05 Trần Duy Đức 50
51
01/02/05 Ôn Oanh Oanh '72 100
52
01/02/05 Võ thị Nhun - Doan Agency (thầy Phụng đại diện) 10
53
01/02/05 Lý Chấn Khầu - Doan Agency (thầy Phụng đại diện) 10
54
01/02/05 Phùng Ai Quốc (thầy Phụng đại diện) 20
55
01/02/05 Trần Thu Hà (thầy Phụng đại diện) 20
56
02/02/05 Phùng văn Tư (thầy Phụng đại diện) 50
57
02/02/05 Nguyễn Tấn Đắc (thầy Phụng đại diện) 50
58
07/02/05 Cô Lưu Thúy Bình 60
59
09/02/05 Bùi Tuấn - Doan Agency (thầy Phụng đại diện) 10
60
12/02/05 Nguyễn Trường Đỉnh - Doan Agency (thầy Phụng đại diện) 70
61
12/02/05 Phùng Hoàng Yến (thầy Phụng đại diện) 10
62
12/02/05 Phùng Đông Phương (thầy Phụng đại diện) 15
63
25/01/05 Thầy Nguyễn Xuân Khoan 50
64
25/01/05 Phạm Anh Tuấn '76 100
65
07/02/05 Huỳnh Thanh Hùng '74 40
66
07/02/05 Võ thị Ngọc Dung '73 40
67
07/02/05 Nguyễn Thanh Phương '94 20
68
07/02/05 Diệp Kim Hoa '75 75
69
07/02/05 Diệp Kim Hưng 75
70
07/02/05 Nguyễn Anh Tuấn '75 50
71
07/02/05 Phạm thị Thảnh '76 100
72
07/02/05 Phạm Anh Kiệt '77 100
73
07/02/05 Lâm Kim Trọng '75 200
74
07/02/05 Trang Yến Nhi '75(đại diện mạnh thường quân ở Canada) 100
Cộng: 10.400.000 100 1.675 850


Các khoản chi phí đã sử dụng
Ngày Diễn giải Chi Tồn Quỹ
VND VND CAD USD AUD
27/02/05 Tổng tiền quyên góp được tới ngày 27/02/05 10.400.000 100 1.675 850
27/02/05 Chi phí khám định kỳ và mua thuốc (ngày 02/02/05) 300.000 10.100.000 100 1.675 850
27/02/05 Chi phí cấp cứu tại bệnh viện (ngày 10/02/05) 1.000.000 9.100.000 100 1.675 850
27/02/05 Đổi 100 CAD thành VND (100CAD=1.271.000VNĐ) 10.371.000 1.675 850
27/02/05 Đổi 850AUD thành VND (850AUD * 12.781 = 10.524.000VNĐ) 20.895.000 1.675
27/02/05 Đổi 210USD thành VND (210 * 15.786 = 3.315.000VNĐ) 24.210.000 1.465
01/03/05 Đóng tiền cho ca mỗ tim (BLL CHS=23tr. ; H.CTĐỏ Ph.4, Q.8 = 17tr.) 23.000.000 1.210.000 1.465
07/12/05 Đóng tiền cho đợt điều trị viêm phổi 2.000.000 - 790.000 1.465
03/01/06 Đổi 100USD thành VND (100 * 15.900 = 1.590.000VNĐ) 800.000 1.365
05/01/06 Mua quà động viên cho Thu Thảo sau cuộc phẩu thuật 240.000 560.000 1.365
23/01/06 Đổi 1.000USD thành VND (1.000 * 15.900 = 15.900.000VNĐ) 16.460.000 365
24/01/06 Đóng tiền điều trị phát sinh trong ca phẩu thuật cho viện tim 15.153.000 1.307.000 365
15/03/07 Chi phí tái khám và mua thuốc 675.000 632.000 365
16/04/07 Chi phí tái khám và mua thuốc 455.500 176.500 365
Cộng: 42.823.500 176.500   365  

Ghi chú: Toàn bộ số tiền còn lại gồm 365 USD và 176.500VND do Châu Ngọc Tuyết (thủ quỹ AH.CHS) giữ và sẽ dùng cho Thu Thảo trong các lần tái khám sau.

Ngày 10/05/2007
Phan Minh Vũ

Cập nhật đến ngày 10/05/2007

Thứ Ngày Tập thể, Cá nhân ủng hộ Số tiền
Tự
VND
CAD
USD
AUD
1
23/01/05 Thầy Hồ Công Hưng (đại diện mạnh thường quân) 500.000
2
23/01/05 Thầy Văn Ngọc Thạch 100.000
3
23/01/05 Thầy Uông Đại Bằng 100.000
4
23/01/05 Thầy Trần văn Thức 100.000
5
23/01/05 Thầy Vũ Sinh Hiên 200.000
6
23/01/05 Thầy Nguyễn Cao Kiêm 100.000
7
23/01/05 Thầy Nguyễn Phúc Khánh 100.000
8
23/01/05 Quỹ BLL CHS LVC 500.000
9
23/01/05 Hồ Thế Hưng '73 500.000
10
23/01/05 Bùi văn Mùi '75 100.000
11
23/01/05 Phan Minh Vũ '76 500.000
12
23/01/05 Nguyễn thị Thạnh '73 40.000
13
23/01/05 Châu Ngọc Tuyết '72 160.000
14
23/01/05 Phan thị Hương '74 100.000
15
23/01/05 Phan Minh Mẫn '2005 500.000
16
23/01/05 Nguyễn Minh Đoàn '75 50.000
17
23/01/05 Võ văn Hoàng '73 100.000
18
23/01/05 Lý Tùng Hiếu '78 50.000
19
23/01/05 Trần văn Bắc '76 500.000
20
23/01/05 Trần Việt Thái '87 300.000
21
23/01/05 Nguyễn thị Phượng Hoa '87 300.000
22
23/01/05 Ngô Bửu Khánh '74 200.000
23
23/01/05 Trần văn Trúng '73 500.000
24
25/01/05 Nguyễn thị Ngọc Ánh '76 200.000
25
25/01/05 Nguyễn thị Tuyết Lâm '72 200.000
26
25/01/05 Huỳnh Thanh Trúc '75 500.000
27
26/01/05 Nguyễn văn Mười C '76 500.000
28
29/01/05 Nguyễn Thiện Giang '76 500.000
29
01/02/05 Tập thể lớp 12A2 '1999 THPT Lương Văn Can 2.100.000
30
04/02/05 Nguyễn văn Nhã '76 50.000
31
04/02/05 Một cựu học sinh LVC '76 500.000
32
04/02/05 Trần Thụy Minh '76 50.000
33
04/02/05 Võ Công Chiến '72 100.000
34
24/02/05 Một cựu học sinh LVC '75 100.000
35
24/01/05 Thầy Phùng văn Phụng 100
36
24/01/05 Nguyễn văn Thọ '74 100
37
24/01/05 Phạm thị Nhung '72 50
38
25/01/05 Huỳnh Thanh Hải '72 50
39
25/01/05 Lê Đạt Thịnh '90 100
40
25/01/05 Hoàng thị Thu Thủy '75 100
41
25/01/05 Đoàn thị Thục '72 100
42
25/01/05 Lê văn Bô '73 - Phan thị Hồng Trang '80 100
43
25/01/05 Trương văn Xuân '75 100
44
25/01/05 Nguyễn Ngọc Hiến '76 100
45
27/01/05 Trần thị Dung '72 50
46
27/01/05 Nguyễn Xuân Hiếu '76 100
47
27/01/05 Một CGS TH. LVC 50
48
27/01/05 Ngô thị Mộng Lan '74 50
49
29/01/05 Thầy Trương Ngọc Vân 50
50
29/01/05 Trần Duy Đức 50
51
01/02/05 Ôn Oanh Oanh '72 100
52
01/02/05 Võ thị Nhun - Doan Agency (thầy Phụng đại diện) 10
53
01/02/05 Lý Chấn Khầu - Doan Agency (thầy Phụng đại diện) 10
54
01/02/05 Phùng Ai Quốc (thầy Phụng đại diện) 20
55
01/02/05 Trần Thu Hà (thầy Phụng đại diện) 20
56
02/02/05 Phùng văn Tư (thầy Phụng đại diện) 50
57
02/02/05 Nguyễn Tấn Đắc (thầy Phụng đại diện) 50
58
07/02/05 Cô Lưu Thúy Bình 60
59
09/02/05 Bùi Tuấn - Doan Agency (thầy Phụng đại diện) 10
60
12/02/05 Nguyễn Trường Đỉnh - Doan Agency (thầy Phụng đại diện) 70
61
12/02/05 Phùng Hoàng Yến (thầy Phụng đại diện) 10
62
12/02/05 Phùng Đông Phương (thầy Phụng đại diện) 15
63
25/01/05 Thầy Nguyễn Xuân Khoan 50
64
25/01/05 Phạm Anh Tuấn '76 100
65
07/02/05 Huỳnh Thanh Hùng '74 40
66
07/02/05 Võ thị Ngọc Dung '73 40
67
07/02/05 Nguyễn Thanh Phương '94 20
68
07/02/05 Diệp Kim Hoa '75 75
69
07/02/05 Diệp Kim Hưng 75
70
07/02/05 Nguyễn Anh Tuấn '75 50
71
07/02/05 Phạm thị Thảnh '76 100
72
07/02/05 Phạm Anh Kiệt '77 100
73
07/02/05 Lâm Kim Trọng '75 200
74
07/02/05 Trang Yến Nhi '75(đại diện mạnh thường quân ở Canada) 100
Cộng: 10.400.000 100 1.675 850


Các khoản chi phí đã sử dụng
Ngày Diễn giải Chi Tồn Quỹ
VND VND CAD USD AUD
27/02/05 Tổng tiền quyên góp được tới ngày 27/02/05 10.400.000 100 1.675 850
27/02/05 Chi phí khám định kỳ và mua thuốc (ngày 02/02/05) 300.000 10.100.000 100 1.675 850
27/02/05 Chi phí cấp cứu tại bệnh viện (ngày 10/02/05) 1.000.000 9.100.000 100 1.675 850
27/02/05 Đổi 100 CAD thành VND (100CAD=1.271.000VNĐ) 10.371.000 1.675 850
27/02/05 Đổi 850AUD thành VND (850AUD * 12.781 = 10.524.000VNĐ) 20.895.000 1.675
27/02/05 Đổi 210USD thành VND (210 * 15.786 = 3.315.000VNĐ) 24.210.000 1.465
01/03/05 Đóng tiền cho ca mỗ tim (BLL CHS=23tr. ; H.CTĐỏ Ph.4, Q.8 = 17tr.) 23.000.000 1.210.000 1.465
07/12/05 Đóng tiền cho đợt điều trị viêm phổi 2.000.000 - 790.000 1.465
03/01/06 Đổi 100USD thành VND (100 * 15.900 = 1.590.000VNĐ) 800.000 1.365
05/01/06 Mua quà động viên cho Thu Thảo sau cuộc phẩu thuật 240.000 560.000 1.365
23/01/06 Đổi 1.000USD thành VND (1.000 * 15.900 = 15.900.000VNĐ) 16.460.000 365
24/01/06 Đóng tiền điều trị phát sinh trong ca phẩu thuật cho viện tim 15.153.000 1.307.000 365
15/03/07 Chi phí tái khám và mua thuốc 675.000 632.000 365
16/04/07 Chi phí tái khám và mua thuốc 455.500 176.500 365
Cộng: 42.823.500 176.500   365  

Ghi chú: Toàn bộ số tiền còn lại gồm 365 USD và 176.500VND do Châu Ngọc Tuyết (thủ quỹ AH.CHS) giữ và sẽ dùng cho Thu Thảo trong các lần tái khám sau.

Ngày 10/05/2007
Phan Minh Vũ

Send comment
Your Name
Your email address