Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
439,181

Quỹ ủng hộ gia đình Nguyễn thị Bạch Huệ '75 năm 2010

Sunday, October 3, 201012:00 AM(View: 7879)

Thủ Quỹ:


Nguyễn thị Hiệp (CHS '75)
Quán cà-phê PHỐ ĐÔNG
Địa chỉ: 365, Ph.9, Q.8, HCMC
Email: thanhiep75@yahoo.com.au
Điện thoại: 08.8595141
 
Mục đích :


Cùng tham gia đóng góp giúp gia đình bạn Nguyễn thị Bạch Huệ - CHS LVC '75 vượt qua cơn hoạn nạn
Hổ trợ phần nào các chi phí thuốc men cho người thân và các chi tiêu đời sống.


Quỹ Tương trợ mong nhận đóng góp với tất cả tấm lòng. Tất cả mọi đóng góp, giúp đỡ dù lớn hay nhỏ đều mang lại sự tốt đẹp và tươi sáng của Tình Thân Lương văn Can. Xin cám ơn tất cả.

Cập nhật đến ngày 10/09/2010

Thứ tự Ngày Tập thể, Cá nhân đóng góp giúp gia đình Bạch Huệ '75
VN Đồng USD CAD
1
22/8/2010 Đặng Thái Sơn '75

200.0002
22/8/2010 Thầy Hồ Công Hưng

200.0003
22/8/2010 Lê Văn Thành '73

200.0004
25/8/2010 Huỳnh Thanh Trúc '75

500.0005
25/8/2010 Trần Tú Mỹ '75

100.0006
25/8/2010 Nguyễn Thị Kim Hồng '75

200.0007
25/8/2010 Ngũ Quốc Phụng '75

50.0008
25/8/2010 Nguyễn Văn Ca ( Kiên) '73

200.0009
25/8/2010 Phan Minh Vũ '76

200.00010
25/8/2010 Nguyễn Văn Mười C '76

500.00011
25/8/2010 Nguyễn Văn Hùng ( băng keo) '73

1.000.00012
25/8/2010 Thái Liên Châu ( 9 Cung) '75

500.00013
27/8/2010 Nguyễn Thị Kim Loan '75

200.00014
27/8/2010 Bùi Văn Mùi '75

200.00015
27/8/2010 Nguyễn Phi Phúc '75

200.00016
27/8/2010 Nguyễn Thành Võ '75

200.00017
27/8/2010 Nguyễn Ngọc Ứng '75

200.00018
27/8/2010 Châu Ngọc Sương '75

100.00019
27/8/2010 Trang Thị Yến Nhi '75

200.00020
28/8/2010 Đỗ Thị Thanh Vân '75

100.00021
28/8/2010 Quỹ Ái Hữu CHS LVC

1.000.00022
28/8/2010 Nguyễn Thành Phước '75

200.00023
28/8/2010 Nguyễn Thị Tuyết Lâm '72

500.00024
28/8/2010 Huỳnh Thanh Hải '72

500.00025
28/8/2010 Thầy Uông Đại Bằng

500.00026
28/8/2010 Dung Hoàng - Bửu Điền '74

500.00027
28/8/2010 Nguyễn Bạch Cúc '74


150


28
28/8/2010 Nguyễn Văn Thọ '74


100


29
28/8/2010 Lê Kỳ Phương '73


50


30
30/8/2010 Thầy Phùng Văn Phụng


50


31
30/8/2010 Phan Văn Nam '75

300.00032
30/8/2010 Trần Minh Trí '75

100.00033
30/8/2010 Một CGS/LVC trước '75


50


34
30/8/2010 Thầy Cô LocThuNguyen


25


35
30/8/2010 Dương Thành Đức '75

200.00036
30/8/2010 Nguyễn Văn Báu '75

50.00037
30/8/2010 Nguyễn Văn Hổ '75

100.00038
31/8/2010 Quỹ Tương Trợ Cấp Lớp '72

500.00039
31/8/2010 Dương Thị Lâm '75

100.00040
31/8/2010 Hoàng Sang Huê Mỹ '75

200.00041
09/9/2010 Đỗ văn Kim '75

1.000.00043
09/9/2010 Lê thị Tư '75

200.00042
09/9/2010 Mỹ Phụng và Đoàn thị Thục '74100

42
09/9/2010 Ngô thị Mộng Lan '74


50


 

CỘNG

 

11.200.000

475

100

Ngày 29/04/2010
Nguyễn thị Hiệp

Send comment
Your Name
Your email address