Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
433,456

Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn

Saturday, June 1, 201312:00 AM(View: 8032)Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn


blank


"Sắt không dùng đến sẽ gỉ,

nước không chảy sẽ thối hoặc đóng băng.

Còn trí tuệ con người nếu không dùng đến sẽ thui chột đi."


- Leonardo Da Vinci -


Send comment
Your Name
Your email address