Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
437,769

Nhật ký của trang Web Lương Văn Can Alumni

Friday, April 12, 200212:00 AM(View: 5815)


NHẬT KÝ CỦA TRANG WEB LƯƠNG VĂN CAN ALUMNI


Những thành quả của BLL CHS va GS Lương Văn Can ở quê nhà trong việc tổ chức lại Ngày Truyền Thống, họp mặt,...và đặc biệt là trong cuộc vận động giúp đỡ và xây dựng căn nhà tình nghĩa cho Yên Thu đã gây một niềm tin sâu đậm trong lòng những người con của Lương Văn Can khắp nơi.

Ngày 05/4/2002 một cuộc họp mặt "bỏ túi" tại nhà của Phạm Anh Tuấn ở Sydney, trong đó có Tuấn (khoá Tú Tài 76), Ca (khoá Tú Tài 75), Trước (khoá Tú Tài 73) và vợ, Kim Hoa (khoá Tú Tài 75), Kim Trọng (khoá Tú Tài 75), Thảnh (khoá Tú Tài 76), Hùng (khoá Tú Tài 74), Dung (khoá Tú Tài 73) và cô Mỹ Nam (dạy Sử Địa) cùng chồng đã đưa ra dự kiến "tạo nên một chiếc cầu thông tin liên lạc cho tất cả LVC alumni trên thế giới".

Tuấn, Trọng, Thọ và Hùng nhận trách nhiệm làm Web page "Task force" để khởi động cho một diễn đàn, một phương tiện thông tin liên lạc đầy thích thú và quảng bá cho tất cả CHS, CGS và thân hửu của LVC trên thế giới. Với phần nhiệm như sau:

1. Tuấn: phụ trách chính trong việc kỹ thuật design và coding cũng như thảo luận về nội dung và hình thức cho trang Web.

2. Thọ: Chịu trách nhiệm liên lạc và thu thập nhu liệu cũng như bàn thảo và đóng góp về cả nội dung lẫn hình thức cho trang Web.

3. Trọng: Chịu trách nhiệm liên lạc (nhất là các bạn và BLL HCHS LVC hiện hành tại quê nhà) và thu thập tài liệu, hình ảnh cũng như bàn thảo và đóng góp về cả nội dung lẫn hình thức cho trang Web.

4. Hùng: Chịu trách nhiệm phần lớn về cấu trúc nội dung và hình thức của trang Web cũng như liên lạc và cổ động CHS và GS tham gia vào đại gia đình LVC Alumni.

Qua sự khuyến khích, khải đạo và hướng dẫn cũng như gợi ý của Thầy Bằng và Thầy Lộc đã tạo nên một chất "xúc tác" mạnh mẽ cho sự thành hình của Lương Văn Can Alumni Online. Đặc biệt Thầy Cựu Giám Học Hồ Công Hưng đã viết về lịch sử và ý nghĩa của huy hiệu "Nối Vòng Tay Lớn" truyền thống của Trường LVC Quận 8.

Ngày 12/4/2002 trang Web đầu tiên được soạn thảo (draft) đặt trên http://www.geocities.com/luongvancan_alumni/ để tất cả những người có liên lạc được đóng góp ý kiến cũng như thảo luận để sửa đổi hình thức cũng như nội dung trước khi chính thức ra mắt bà con.

Ngày 24/4/2002 Lương Văn Can Alumni chính thức đăng bộ cho riêng mình một tên hay gọi là domain trên Internet: luongvancan.org với Web site chính thức là: http://www.luongvancan.org/

Lương Văn Can Web page vẫn còn trong thời gian chuẩn bị và xây dựng vì phương tiện nhân lực, tài liệu cũng như thời gian nên hình thức và nội dung còn rất đơn sơ cần phải chính đốn và sửa đổi rất nhiều. Trang Web của LVC Alumni sẽ chính thức ra mắt vào ngày 15/5/2002.

Send comment
Your Name
Your email address