Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
438,939

Quỹ hỗ trợ bạn Nguyễn Ngọc Liệp khóa 75

Tuesday, July 30, 201312:00 AM(View: 3683)


THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN CHS LVC

ĐÃ THĂM VIẾNG - QUYÊN GÓP HỖ TRỢ BẠN NGUYỄN NGỌC LIỆP KHÓA 75

Bạn Nguyễn Ngọc Liệp khóa 75 đã trải qua đợt phẩu thuật do ung thư tá tràng, đang nghi ngờ di căn qua gan. Hiện nay bạn Nguyễn Ngọc Liệp đã về quê - huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang để điều trị bệnh bằng thuốc Nam


.

Số TT
THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN HỖ TRỢ VN Đồng USD
1 Quỹ khối lớp 75 1,000,000
2 Lê văn Loan 200,000
3 Võ thị Kim Loan 200,000
4 Nguyễn văn Báu 100,000
5 Phạm Thành Võ 300,000
6 Nguyễn Phi Phúc 100,000
7 Bùi văn Mùi 100,000
8 Lê Thanh Quan 100,000
9 Trương Hữu Nghĩa 100,000
10 Trần Minh Tùng 50,000
11 Trần Minh Trí 100,000
12 Châu Lợi 100,000
13 Nguyễn văn Hổ 300,000
14 Nguyễn thị Hiệp 200,000
15 Trần Tú Mỹ 100,000
16 Thái Liên Châu 500,000
17 Đỗ văn Kim 500,000
18 Lê thị Bạch Lang 500,000

Cộng đợt 1 4,550,000
Đợt 1: Ngày 21.7.2013
Bạn Loan, Hiệp và một số bạn đại diện đến thăm và trao tiền hỗ trợ
.
19 Nguyễn Ngọc Ứng 200,000
20 Đặng Thái Sơn 100,000
21 Một CHS khóa 75 1,000,000
22 Thầy Hồ Công Hưng 300,000
23 Lê thị Xuân Lan 500,000
24 Lê thị Tâm 200,000
25 Trần thị Bích Lệ 100,000
26 Quỹ tương trợ (tồn lại từ quỹ Lê thị Tư và Tấn Cang)
4,317,000
Cộng đợt 2 6,717,000
Đợt 2: Ngày 27.7.2013
Bạn Mùi, Phúc, B.Lệ, Thái Sơn và một số bạn đại diện thăm và trao tiền hỗ trợ

27 Thầy Phùng văn Phụng ...100
28 Đặng thị Yến 100,000
29 Mã Hùng La 100,000
30 Một CHS khóa 75 200,000
31 Trần Tấn Dũng 500,000
32 Tô Thu Thủy 500,000
33 Trần thị Tuyết 500,000
Cộng đợt 3 1,900,000 100
Đợt 3: Ngày 29.7.2013
Thầy Hưng, B.Lang, Thu Thủy và một số bạn đại diện thăm và trao tiền hỗ trợ
.

TỔNG CỘNG 3 ĐỢT
.
13,167,000 100

Nguyễn thị Hiệp

ĐT: 38595140 - 0933424509
Email: hiepthanh30dt@gmail.com

.
,
Send comment
Your Name
Your email address