Kính tặng quý Thầy Cô và các bạn LVC.
 

TỈNH LẶNG

blank

Có đôi khi nỗi buồn thành nước mắt,
Tuôn thành dòng, thầm chảy xuống mặn môi,
Cũng có khi nước mắt chẳng chịu rơi,
Lặng chảy ngược vào tim, làm chát đắng ,

Ngồi bó gối, trong không gian thinh lặng,
Nghe dật dờ, trong tiềm thức bơ vơ,
Lời réo gọi xua nỗi buồn đi khuất,
Lòng không mong, tình đã lỡ bến bờ,09/09/2013.
Vân Hà.