Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
434,123

Hướng Dẩn Sử Dụng Microsoft Word 2010 Cơ Bản

Thursday, May 1, 201412:00 AM(View: 995)Muốn xem các bài sau đó, thì bấm vào You Tube để xem tiếp.
Website hướng dẫn các em vào You Tube để nghe giảng.
Chúc các em thành công. Hướng Dẩn Sử Dụng Microsoft Word 2010 Cơ Bản

*Cài đặc bàn phím tiếng Việt Unicode vào hệ điều hành Windows 7
*Khởi động Microsoft Word 2010
*Viết bài sự dụng ký tự Việt
*Thay đổi kiểu chử, kích thước, màu sắc... vv
*Thêm hình ảnh vào bài viết
*Lưu trữ hồ sơ vào ổ cứng, mở hồ sơ đã lưu trữ

Send comment
Your Name
Your email address