Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
434,070

Tập 7. Học Phát Âm tiếng Anh / Âm Th

Friday, April 4, 201412:00 AM(View: 798)

 cảm ơn thầy rất nhiều, vậy là âm này em đọc sai rồi. mà sao em đọc thấy khó wa, với lại nếu âm th đứng cuối câu thì đọc như thế nào hả thầy. Nói chung là em gặp trở ngại với mấy cái ending sounds.

 

 

 

 

Send comment
Your Name
Your email address