Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
436,316

Chúc Mừng Năm Mới!

Sunday, March 1, 201512:00 AM(View: 4344)
;
1. For the New Year I would like to wish you enough, only enough…
 Bước sang Năm Mới, Xin chúc bạn vừa đủ, Chỉ vừa đủ…

2. Enough HAPPINESS to lift your spirit:
 Vừa đủ HẠNH PHÚC để giữ tâm hồn Bạn được ngọt ng
ào

3. Enough CHALLENGES to keep you strong:
 Vừa đủ THỬ THÁCH để giữ cho Bạn luôn kiên cường

4. Enough SADNESS to keep you human:
 Vừa đủ MUỘN PHIỀN để giữ cho Bạn thật sự thành nhân

5. Enough HOPE to keep you happiness:
 Vừa đủ HY VỌNG để cho Bạn được hạnh phúc

6. Enough FAILURES to keep you humble:
 Vừa đủ THẤT BẠI để giữ Bạn mãi khiêm nhường

7. Enough SUCCESS to keep your perseverance:
 Vừa đủ THÀNH CÔNG để giữ Bạn mãi nhiệt tâm

8. Enough FRIENDS to help you be merry:
 Vừa đủ BẠN BÈ để cho Bạn được luôn an ủi

9. Enough WEALTH so you can enjoy a good life: 
 Vừa đủ VẬT CHẤT để đáp ứng các nhu cầu cuộc sống của Bạn

10. Enough PASSION so you can be purposeful:
 Vừa đủ NHIỆT TÌNH để Bạn có thể sống có mục đích

11. Enough FAITH to help you overcome setbacks:
 Vừa đủ NIỀM TIN để xua tan nơi Bạn những chán nản ngã lòng

12. Enough DRIVE so each day is better than the day before:
 Vừa đủ QUẢ QUYẾT để mỗi ngày của đời Bạn sẽ tốt đẹp hơn ngày hôm trước
 

13. Enough LOVE so that you can carry out all of the above…:
 Và vừa đủ TÌNH YÊU để Bạn có thể thực hiện tất cả những điều này


Send comment
Your Name
Your email address