Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
437,845

Mệt và Không Mệt

Wednesday, May 16, 201212:00 AM(View: 9790)

 

http://banmaihong.files.wordpress.com/2012/05/giandu.jpg?w=360&h=239

07-content

 

Mỉm cười không mệt, tức giận mới mệt.
Đơn thuần không mệt, phức tạp mới mệt.
Tương tư không mệt, đơn phương mới mệt.
Tương ái không mệt, tương tàn mới mệt.
Chung tình không mệt, đa tình mới mệt.
Tình bằng hữu không mệt, tư tình mới mệt.
Chân thành không mệt, giả dối mới mệt.
Rộng rãi không mệt, ích kỷ mới mệt.
Được mất không mệt, tính toán mới mệt.
Thể chất mệt không mệt, tâm can mệt mới là mệt.

Và sau hết…

http://files.myopera.com/xatanchantroi/blog/c1.jpg

blank

Bài này, người viết không mệt, người đọc mới mệt! Hihi!

Sưu tầm từ mạng


Send comment
Your Name
Your email address