Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
438,783

LỚP XX - Bài 01+02: Hình Học - Phương Trình Mặt Phẳng (P1+2).

Thursday, May 1, 201412:00 AM(View: 862)

Sau bài 1 và 2 muốn xem các bài sau đó, thì bấm vào You Tube để xem tiếp.
Website hướng dẫn các em vào You Tube để nghe các thầy cô giảng để chuẩn bị cho cuộc thi vào ĐH.

Chúc các em thành công

Send comment
Your Name
Your email address