Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
437,746

Microsoft Office Word 2010

Thursday, May 1, 201412:00 AM(View: 1121)
Muốn xem các bài sau đó, thì bấm vào You Tube để xem tiếp.
Website hướng dẫn các em vào You Tube để nghe giảng.
Chúc các em thành công.

Hướng Dẩn Sử Dụng Microsoft Word 2010

 Bài 4: định dạng văn bản mục tiêu:Chia cột
 +Tạo chữ DropCap
 +Chèn hình ảnh
 +Tạo chữ WordArt

Send comment
Your Name
Your email address