Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
437,860

Giới thiệu chương trình Microsoft Excel (P1)

Thursday, May 1, 201412:00 AM(View: 873)

Muốn xem các bài sau đó, thì bấm vào You Tube để xem tiếp.
Website hướng dẫn các em vào You Tube để nghe giảng.
Chúc các em thành công. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH EXCEL

Mục tiêu: Biết cách nhập và định dạng bảng tính Biết sử dụng các hàm :Sum,Average,Max,Min


Send comment
Your Name
Your email address