Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
430,544

Tôi Thích Cà Phê

Thursday, March 24, 201612:00 AM(View: 782)


Tôi Thích Cà Phê


Tôi thích cà phê đen
Đắng ngắt ngõ sang hèn
Huyênh hoang lời nói thật
Mất trắng không lời khen…

Tôi thích cà phê sữa
Bởi đời luôn đẩy đưa
Thăng trầm nào ai biết
Khi được cũng bằng thừa…

Tôi thích cà phê đá
Uống cạn ly dối trá
Trắng đỗi cũng thành đen
Tìm đâu kẻ thiệt thà…

Tôi thích cà phê phin
Mong rằng mình sẽ tin
Lời đầu môi chót lưỡi
Của bao kẻ thâm tình…

Tôi thích cà phê trứng
Ngọt bùi hay dửng dưng
Tình đời ai thấu hiểu
Biết đâu gẫy nữa chừng…

Tôi thích cà phê thơm
Giữa dòng người nghịch ngợm
Không đường hay không sữa
Uống cho đời ngon cơm…

Tôi thích cà phê kho
Uống vào cho đỡ ho
Đầy cõi lòng túng thiếu
Khổ này ai hiểu cho…

Tôi thích cà phê không
Uống chẳng tốn một đồng
Bỡi dòng đời vẫn có
Người quen sẵn tấm lòng…

Liverpool.14-11-2015Send comment
Your Name
Your email address