Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
431,126

Thông báo - thư mời viết bản lin số 13

Wednesday, December 8, 201012:00 AM(View: 1390)

TRƯỜNG THPT LƯƠNG VĂN CAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

- QUẬN 8 -

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH

-----ooOoo-----

 

Thư mời
Viết bản tin Lương Văn Can số 13 - 01/2008

TP. Hồ Chí Minh, 22.11.2007.

 Thưa bạn

 Tính đến nay, sau 16 năm hình thành Ban Liên lạc cựu học sinh, Bản Tin nội bộ do Ban Liên lạc đảm trách đã ra được 12 kỳ để làm phương tiện thông tin, trao đổi tình cảm, tâm tư của cựu học sinh và các thầy cô trong những lần họp mặt nhân ngày truyền thống hàng năm. Thông qua diễn đàn này, những tình cảm của chúng ta, những thông tin về hoạt động trong năm của hội cũng như những cảm nghĩ, đề xuất để cho hoạt động của hội ngày thêm hiệu quả, thiết thực và gắn bó với nhà trường, sẽ được chuyển tải đến tất cả thầy cô và các bạn đồng môn.

 Nay, nhằm nâng cao chất lượng Bản Tin hơn nữa, đáp ứng được lòng mong mỏi của chính chúng ta, Ban Liên lạc chân thành mời gọi bạn dành chút thì giờ viết bài cho Bản Tin số 13. Thể loại tuỳ ý. Nội dung (gợi ý): những cảm nghĩ, thông tin hoặc kỷ niệm liên quan đến nhà trường, thầy cô và cựu học sinh. Độ dài mỗi bài đề nghị không quá 1.000 chữ.

 Xin vui lòng gởi bài vở cho các địa chỉ sau đây:

 - Chị Nguyễn Thị Hiệp, số 365 Hưng Phú, P. 9, Q.8, ĐT 859.5141, Email: thanhiep75@yahoo.com.au

 - Anh Trần Văn Châu, 73/12 Bông Sao, P.5, Q.8, ĐT 850.3410, Email: phancattuong@gmail.com

 - Thầy Hồ Công Hưng, ĐT 875.2056, Email: hunghocong@yahoo.fr

 trước ngày 10.01.2008, để kịp biên tập, in và phát hành trong lễ hội truyền thống 23 tháng chạp ÂL , nhằm thứ Tư 30.01.2008.

 Nếu bài không đánh vi tính và gửi theo các địa chỉ Email nêu trên mà phải viết tay, thì xin yêu cầu viết một mặt để tiện nhờ người đánh lại bằng vi tính.

 Xin trân trọng cám ơn trước và hẹn gặp lại bạn trong ngày hội truyền thống 23 tháng chạp sắp tới.

 BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH LƯƠNG VĂN CAN

Send comment
Your Name
Your email address