Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
435,966

Thầy Trần Mạnh Hùng thăm Melbourne

Thursday, March 8, 201212:00 AM(View: 16853)

2. 
 
Gia đình LVC Úc châu thân mến,

 blank Thầy Trần Mạnh Hùng dạy Pháp văn (cố vấn khối Thể Thao) sẽ đến thăm Melbourne 2 tuần từ ngày 14 đến 28 tháng 3 này. Đây là cơ hội để gia đình LVC Úc châu có dịp gặp lại người Thầy khả ái, trẻ trung ngày nào duới mái truờng Q8. Có lẻ hầu hết chúng ta đều nhớ Thầy với những hoạt động cố vấn cho các phong trào Ngày Truyền Thống, Trại Hè và đặc biệt là Khối Thể Thao & Du Ngoạn.

 Hai ngày Chúa Nhật 18 và 25 tháng 3 đã được dự kiến dành để tổ chức Họp Mặt của gia đình LVC với Thầy Hùng tại nhà Thầy Cô Nguyễn Xuân Khoan và Hùng Dung. Địa điểm và chi tiết họp mặt để thăm hỏi, hàn huyên và chung vui với Thầy sẽ được thông báo chi tiết sau khi Thầy đã đến Melbourne. 
 
 Mong là tất cả cố gắng thu xếp dành thì giờ để đến họp mặt thăm Thầy.
 Liên lạc về địa chỉ email của Hùng , hoặc điện thoại nhà 95788677, mob 0403249763.
 Điện thoại Thầy Cô NXKhoan 85027703, email: lacviet@optusnet.com.au  

 Thân mến, Hùng (chs k74)


Send comment
Your Name
Your email address