Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
435,975

Bản tin số 15

Friday, February 14, 201412:00 AM(View: 2133)

01
02
.


BẢN TIN LƯƠNG VĂN CAN
số 15 (23/01/2014)

Đặc san nội bộ của cựu học sinh và giáo chức
Trường Trung học Phổ thông Lương Văn Can.Q.8


---oo0oo---


aboule02 Chúc Xuân .................................................Trương Thị Thanh Thủy
aboule02 Trường THPT Lương Văn Can .................Trương Thị Thanh Thủy
aboule02 Ban LLCHS LVC: Hơn 22 năm thử nhìn lại .............Hồ Công Hưng
aboule02 Nhớ một cái Tết .....................................................Hồ Ngọc Nhuận
aboule02 Quỹ Khuyến Học Lương Văn Can ........................Trần Hoàng Việt
aboule02 Chị Hai cờ bạc - Anh Út cờ tướng .......................Nguyễn Phi Phúc
aboule02 Nhớ về Nguyễn Ngọc Liệp ................................Nguyễn Ngọc Ứng
aboule02 Thư cho con gái ........................................................Diệp Văn Tào
aboule02 Nhân tài - Bài học xưa vẫn còn mới ..................................Minh Trí
aboule02 Từ nơi ấy, tôi lớn lên và trưởng thành ..............Trần Thị Bạch Cúc
aboule02 Đường lên Đà Lạt .................................................Trần Thị Nguyệt
aboule02 Những ngày cuối năm .............................................Trần Văn Dinh
aboule02 Nhớ Thầy ..........................................................Trần Thị Bạch Cúc
aboule02 Thêm một mùa Đông ..............................................Đoàn Thị Thục
aboule02 Chuyện mùng Hai Tết ........................................Nguyễn Nam Hòa
aboule02 “Bảo quốc túy” của cụ Lương Văn Can ................Trần Văn Châu
aboule02 Tưng bừng ngày Truyền Thống LVC ......................Hồ Công Hưng
aboule02 Chuyện vui học trò ............................................Nguyễn Ngọc Ứng aboule02 Thành phố chờ mong ...............Thơ: Chân Mây - Nhạc: Bửu Thiết
aboule02 Lên thăm bạn nơi xứ ngàn hoa ....................Phan thị Kim Phượng aboule02 Áo trắng..................................................................Lâm Kim Trọng aboule02 Xuân gió lạnh ..................................................................Phanngy
aboule02  Xuân ..........................................................................Nhứt Nương aboule02 Cho ta về .................................................................suongkhoimay
aboule02 Ngàn năm vĩnh cữu .........................................................
Phanngy
aboule02 Xin nhau một tấm lòng................................................Diệp Viễn Du aboule02 Về Điện Biên....................................................................Chân Mây
aboule02 Nghĩ về em...............................................................................N.A.


 PHỤ LỤC ..............................Lê Văn Thành - Nguyễn Thị Hiệp

aboule02 Thống kê số HS cấp học bổng
aboule02 Sổ vàng Quỹ Khuyến học
aboule02 Báo cáo thu chi Quỹ BLL.CHS.LVC. 2013
aboule02 Báo cáo thu chi Ngày Truyền thống 2013
aboule02 NỐI VÒNG TAY LỚN ...........................................Nguyễn Phi Phúc
aboule02 TIN VUI
aboule02 CHIA BUỒN

Reader's Comment
Friday, October 17, 20147:00 AM
Guest
BÀI VIẾT GỬI BẢN TIN SỐ 16 CỦA CỰU HỌC SINH LƯƠNG VĂN CAN - TP HỒ CHÍ MINH.
__________________________________________________________________________________

BÀI 01: VĂN MIẾU – QUỐC TỬ GIÁM

VĂN MIẾU – QUỐC TỬ GIÁM là một di tích lịch sử nổi tiếng ở Thủ đô Hà Nội. Đây là trường Đại học đầu tiên của Việt Nam.
Sau khi vua Lý Thái Tổ (1010-1028) dành được nền độc lập tự chủ và định đô ở Thăng Long ( 1010), triều Lý đã nghĩ tới việc học hành thi cử, tuy vậy triều đình cũng chỉ mới chú ý việc học trong các chùa và chưa tổ chức thi cử tuyển chọn hiền tài cho đất nước . Đến triều vua Lý Thánh Tông (1054-1072) việc học hành đã được mở rộng ra trong dân chúng , nền Nho học được đề cao .Năm Canh Tuất 1070 vua Lý Thaùnh Tông đã hạ chiếu cho mở trường và dựng tòa Khổng Miếu ở phía Nam Kinh thành . Thoạt đầu mới chỉ là ngôi miếu nhỏ thờ Chu Công , Khổng Tử và Tứ phối , Thất thập nhị hiền là những môn đồ xuất sắc của Khổng Tử.
Việc lập Văn Miếu còn mang một ý nghĩa giáo dục , được Đại Việt sử ký toàn thư nêu rõ: “Mùa Thu tháng Tám , làm Văn Miếu đắp tượng Khổng Tử, Chu Công và Tứ phối , vẽ tượng Thất thập nhị hiền , bốn mùa cúng tế , Hoàng thái tử đến đây học.”
Như vậy ngay từ đầu xây dựng văn miếu Thăng Long đã có thêm chức năng một nhà Quốc học , khác với Văn Miếu của một số nước châu Á như Trung Quốc , Triều Tiên . Văn Miếu của những nước này chỉ là nơi thờ cúng các vị tổ đạo Nho giáo.
Đến triều vua Lý Nhân Tông (1072-1128) việc học hành thi cử tuyển chọn nhân tài ra giúp nước đã được quan tâm chú ý . Năm Ất Mão 1075 ( niên hiệu Thái Ninh năm thứ tư ) vua Lý Nhân Tông đã cho mở khoa thi nho học đầu tiên gọi là khoa Tam trường dành cho người học rộng am hiểu kinh sử để tuyển người tài hiền làm quan giúp nước , trong số 10 người trúng tuyển có ông Lê Văn Thịnh đỗ đầu và là người đỗ thủ khoa đầu tiên trong lịch sử Nho học của nước ta . Năm sau 1076 , vua Lý Nhân Tông cho xây dựng Quốc Tử Giám bên cạnh Văn Miếu để các con em quan lại quý tộc vào học , đây chính là trường đại học đầu tiên của nước ta. Việt sử thông giám cương mục chép:” Bính Thìn , năm Anh Vũ Chiêu Thắng thứ 1 ( 1076) , tháng 4 , lập nhà Quốc Tử Giám , tuyển trong các văn thần lấy những người có văn học , bổ vào đó”.
Nhà Quốc học chính thức đầu tiên của lịch sử giáo dục Việt Nam ra đời từ đó.
Học trò trường Quốc Tử Giám được chọn trong số các Hoàng tử và các con em các gia đình quý tộc , đại thần. Thầy dạy trường Quốc Tử Giám là những bậc hay chữ có tiếng trong nước. Từ đó việc học được đề cao, Nho sĩ ñöôïc trọng vọng.
Năm Bính Dần 1086 , vua Lý Nhân Tông cho mở khoa thi chọn người vào Hàn Lâm Viện , ông Mạc Hiển Tích là người đỗ đầu được được bổ làm Hàn Lâm học sĩ .
Năm Bính Tý 1156, dưới triều vua Lý Anh Tông (1138- 1175) , ông Tô Hiến Thành làm phụ chính đã cải cách lại việc chính trị, mở mang việc học và Văn Miếu chỉ thờ một mình Khổng Tử , không thờ Chu Công và các môn đồ của Khổng Tử như trước.
Việc lập Văn Miếu năm 1070 là một bước tiến của đạo Khổng. Việc lập Quốc Tử Giám năm 1076 đánh dấu một bước phát triển lớn của nền giáo dục nước ta. Tuy rằng việc giáo dục chỉ mới dành cho tầng lớp trên , nhưng vẫn có một số không nhiều những người thông minh học giỏi trong dân gian cũng đươc tuyển vào học ở đó. Mặt khác việc lập Văn Miếu và Quốc Tử Giám, không chỉ đóng khung trong lĩnh vực văn hóa , tôn giáo mà còn nhằm đào tạo lớp quan lại trị nước của thời đại dân tộc độc lập tự chủ .
Đến triều Trần việc học hành có sự sửa đổi . Dưới triều vua Trần Thái Tông (1225-1258) : Năm Nhâm Thìn, 1232 mở khoa thi Thái học sinh vaø ñaët hoïc vò đầu tiên cho thi cöû Nho học ôû nöôùc ta ñoù laø hoïc vò Thaùi hoïc sinh . Khoa thi năm Đinh Muøi 1247 là năm đầu tiên nhà Trần đặt ra leä tam khôi (ñaët hoïc vò rieâng cho ba ngöôøi ñoå cao nhaát khoa thi Thaùi hoïc sinh) là: Trạng nguyên, Bãng nhãn , Thám hoa . Khoa naøy oâng Nguyeãn Hieàn ñoã Traïng Nguyeân , nhà sử học Lê Văn Hưu đỗ Bãng Nhãn ,
Send comment
Your Name
Your email address