Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
438,872

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ CHS LVC Nhiêm Kỳ 2017-2022

Sunday, July 30, 201712:00 AM(View: 714)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BIÊN BẢN

Hội nghị kiện toàn Ban Liên lạc Cựu học sinh Trường Lương Văn Can

 Hôm nay vào lúc: 09 giờ 00, ngày 29 tháng 7 năm 2017, tại Hội trường Trường THPT Lương Văn Can, Quận 8, Ban Liên lạc Cựu học sinh Lương Văn Can (BLL-CHS) tổ chức Hội nghị kiện toàn BLL-CHS Lương Văn Can.

Thành phần dự họp:

- Cựu giáo chức của Trường có:

 1. Thầy: Hồ Công Hưng, nguyên Giám học Trường Lương Văn Can, Cố vấn BLL-CHS.

 2. Cô: Thái Thị Cúc, nguyên giáo viên Trường Lương Văn Can, Cố vấn BLL-CHS.

- Đại diện Ban Giám hiệu Trường THPT Lương Văn Can:

 1. Thầy Nguyễn Tấn Sĩ, Phó Hiệu Trưởng.

- Cựu học sinh Lương Văn Can:

 Có 25 anh chị CHS đại diện các khóa từ 1972 đến 1993.

Tham gia điều hành Hội nghị:

  1. Anh Nguyễn Phi Phúc, Phó Trưởng BLL-CHS, CHS khóa 1975;
  2. Anh Huỳnh Văn Đặng, Phó Trưởng BLL-CHS, CHS khóa 1981;
  3. Anh Lê Văn Thành, Thành viên BLL-CHS, CHS khóa 1973.

 Thư ký Hội nghị: Anh Ngô Thanh Thuận, CHS khóa 1985.


 NỘI DUNG HỘI NGHỊ

 1. Anh Nguyễn Phi Phúc: Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự.

 2. Anh Huỳnh Văn Đặng: Giới thiệu Anh Trần Hoàng Việt, thành viên BLL-CHS báo cáo hoạt động BLL-CHS Từ năm 2006 đến 2017.

 3. Anh Trần Hoàng Việt: Báo cáo khái quát tình hình, đặc điểm của BLL- CHS Lương Văn Can từ năm 2006 đến 2017 (có bản báo cáo kèm theo).

 Góp ý của Hội nghị:  

  1. Thầy Nguyễn Tấn Sĩ, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lương Văn Can:

 - Thời gian qua, BLL-CHS đã tạo được mối gắn kết giữa CHS các khóa với Nhà trường, tạo được truyền thống tốt đẹp và nghĩa tình trong cộng đồng CHS và HS quận 8.

 - Hằng năm Nhà trường có phát động phong trào nuôi heo đất. BLL-CHS cũng đã hỗ trợ 30 suất học bổng tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường mỗi năm.

 - Sự gắn kết của BLL-CHS và Nhà trường đã giúp Trường đạt được nhiều kết quả tốt trong dạy và học ở những năm qua.

  2. Thầy Công Hưng, cố vấn BLL-CHS:

 - BLL-CHS ra đời có phần đóng góp rất lớn của Nhà trường, lúc đó, cũng phù hợp với chủ trương của Nhà nước về xã hội hóa giáo dục.

 - Tổ chức BLL-CHS cần được duy trì để làm cầu nối giữa CHS các khóa và Nhà trường được thuận lợi.

  3. Anh Lê Văn Loan, CHS khóa 1975:

 - Rất trân trọng tấm lòng các anh chị trong BLL-CHS. Đề nghị Hội nghị này cần có sự chuyển tiếp thế hệ, bổ sung nhân sự mới có uy tín, có năng lực, có nhiệt huyết và tinh thần tự nguyện.

  4. Chị Nguyễn Thị Hiệp, CHS khóa 1975:

 - Báo cáo sơ bộ về tình hình tài chính của BLL-CHS hiện tại còn hơn 25 triệu đồng.

 5. Anh Trần Hoàng Việt, CHS khóa 1974:

 - Rất trân trọng sự đóng góp công sức và vật chất của BLL-CHS tuy nhiên phải nhìn nhật thực tế là lực lượng BLL-CHS nay nhiều người đã lớn tuổi, điều kiện tham gia BLL-CHS không thuận lợi nên cần phải kiện toàn và có nhân tố mới, thế hệ trẻ bổ sung tiếp nối.

 - CHS đang gặp thuận lợi về mặt con người, hiện tại đã có một lực lượng trẻ kế tiếp đầy năng lực và nhiệt huyết. Chúng ta nên bổ sung để việc kiện toàn BLL-CHS đi vào thực chất.

  6. Anh Ngô Thanh Thuận, CHS khóa 1985:

 - Đây là một tổ chức xã hội cho nên cần một lực lượng đông đảo tham gia, hoạt động BLL-CHS chủ yếu là tuyên truyền, hỗ trợ và giúp đỡ cộng đồng, mang nhiều tính nhân văn và thiện nguyện nên rất cần các anh, chị tự nguyện, có năng lực và sức trẻ đồng thời có uy tín trong cộng đồng tham gia.

 

  Giới thiệu và bầu chọn BLL nhiệm kỳ 2017 đến 2022.

- Anh Huỳnh Văn Đặng: Trình bày dự kiến về số lượng, thành phần BLL-CHS và dự kiến tổ chức BLL-CHS sau khi kiện toàn, cụ thể:

 1) Số người tham gia BLL-CHS: 18

 2) Cơ cấu tổ chức BLL-CHS

- Thường trực Ban Liên lạc: 04 (01 Trưởng ban; 03 Phó Trưởng ban)

 + 01 Trưởng ban, phụ trách chung

 + 01 Phó Trưởng ban thường trực, phụ trách công tác liên lạc

 + 01 Phó Trưởng ban, phụ trách công tác tổ chức hoạt động CHS

 + 01 Phó Trưởng ban, phụ trách công tác tương trợ, xã hội

- Thành viên Ban Liên lạc: 14

 + Công tác tổ chức hoạt động CHS: 01

 + Công tác liên lạc: 01

 + Công tác tương trợ, xã hội: 03

 + Quỹ Khuyến học Lương Văn Can: 04

 + Ban biên tập Bản tin nội bộ và trang web: 03

 + Quỹ Cựu học sinh Lương Văn Can: 02

 Kiến nghị:  

 Anh Ngô Thanh Thuận, CHS khóa 1985:

 - Đề nghị BLL-CHS sắp tới nên có số lượng là 20 thành viên để đảm bảo cơ cấu cho các hoạt động của BLL; tôi giới thiệu thêm Anh Đỗ Kim Minh, CHS khóa 1984, Anh Trương Đình An, CHS khóa 1984, Chị Lan Chi Mai, CHS khóa 1984 vào BLL.

 Hội nghị tán thành và biểu quyết 100% đồng ý thống nhất số lượng nhân sự BLL-CHS là 20 người theo danh sách đề cử sau đây:

ds

Thay mặt Ban tổ chức Hội nghị, Anh Huỳnh Văn Đặng tiếp thu ý kiến và cảm ơn quý thầy cô, các anh chị CHS Lương Văn Can đã đến dự.

Hội nghị kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày sau khi biên bản được thông qua trước Hội nghị./.


T/M BLL-CHS Điều hành Hội nghị Thư Ký

 

 

 

 Nguyễn Phi phúc Ngô Thanh Thuận
Send comment
Your Name
Your email address