Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
434,108

Lễ Tang Cụ Ông Hồ Công Chấn

Friday, September 27, 201312:00 AM(View: 15111)
Reader's Comment
Sunday, September 29, 20137:00 AM
Guest
Hôm nay vào trang web mới biết thân phụ thầy Hưng đã về nước Chúa.Xin tạ lỗi cùng thầyvà gia đình.Cầu cho linh hồn Cụ Ông Micae sớm về hưởng nhan thánh Chúa.
Đăng Thanh
Send comment
Your Name
Your email address