Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
439,156

Sài Gòn Vẫn Mãi Ở Trong Tôi - Nguyễn Vô

Friday, November 10, 201712:00 AM(View: 1319)


sg_0

SÀI GÒN

VẪN MÃI Ở TRONG TÔI


Sài Gòn cũng vẫn Sài Gòn cũ
Ai bảo kinh thành đã mất tên?
Con đường Thống Nhất hàng liễu rủ
Đau buồn ta bước, cúi đầu quên ...

Sài Gòn cũng vẫn mưa và nắng
Ta về bước lại lối quen xưa
Áo trắng tinh anh chiều thinh lặng
Mắt của người xưa, ướt gió mưa !!!

Sài Gòn vẫn phố phường quen lối
Từ thuở cờ đào lộng gió bay
Từ dạo Tiền Nhân đi mở cỏi
Ngang dọc gươm đàn, lẫn đắng cay

Từ lúc kinh thành hoen gió bụi
Hòn ngọc ngày xưa, đã mất duyên
Hàng me giờ đã đem làm củi
Hoang phế đâu riêng chỉ Miếu Đền ...

Nhân tình thế thái luôn dời đổi
Bốn chục năm dài những đắng cay
Đường xưa vẩn đổ về muôn lối
Dẫu vắng hàng me, gió vẫn say !

Vẩn biết thế thời, thời vẩn thế
Sài gòn vẫn mãi ở trong tôi
Mắt của miền Nam rưng ngấn lệ
Sài Gòn âm vẫn rõ trên môi ...

NW7076_19-11-2014


Send comment
Your Name
Your email address