Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
438,783

NÁI LÓI , NÓI LÁI !

Saturday, June 11, 201612:00 AM(View: 1174)blank


NÁI LÓI , NÓI LÁI !


Thầy tu thù Tây vì thằng Tây giết thầy tăng.

Tâm không đầy như Tây không Đầm

Nghệ sĩ tránh ăn cá kho vì sợ khó ca.

Người gian không thích sấm, người dâm không thích sáng.

Làm dấm thì chua mà làm chúa thì dâm.

Người nhiều mộng vào đời để rồi mời nhiều người vào động....

Nhà vua khi ngồi trên ngai là khi ngài trên ngôi.

Không nên giỡn quá lố trong ngày giỗ quá lớn.

Có những người chỉ đi mưa mà chưa đi Mỹ.-

Các cô thích anh chàng ngông mà không thích anh chồng ngang.

Da nhăn thì kéo, da nhéo thì căng.

Tham nhũng sống trên thảm nhung và mọi người giành nhau làm giàu nhanh.

Cây sầu đông mọc ở đồng sâu hay ở đầu sông.

Say để đỡ nhớ ngày xưa và đỡ ngứa nhờ say.

Chơi hụi thì chết, Chơi hết thì trụi.

Người lao động bao giờ cũng thiệt thòi so với người linh động, thí dụ:

Người lao động chân chính còn người linh động trân tráo.

Người lao động cầu kinh còn người linh động cầu cao.

Người lao động làm lính còn người linh động làm láo.

Người lao động hay bịnh còn người linh động hay bạo.

Người lao động cầm đinh còn người linh động cầm đao.

Tình em theo đám mây đen vì mình em theo đám Tây đen.

Không phải ăn cơm chay là thành thiền và ăn cơm chiên là thành thày.

Người già ngồi câu còn người giầu ngồi ca.

Nhiều người năng làm việc thiện mà không thiên làm việc nặng.

Cái gì thẳng thì không cong còn cái gì thỏng thì không căng.

Tình chan chứa là tình chưa chán.

Nhiều cô gái ngây thơ ôm mộng ban đầu để rồi ôm bầu đan mộng.

Từ đâu có chữ đầu tư?

Đàn ông có người trên răng dưới dế và có người trên dê dưới rắn.

Thà ăn cháo với muối còn hơn ăn chuối với máu.

Điếc không sợ súng mà Đúng không sợ siết.

Người có lông mép thường có mông lép.

Có nhiều người Mỹ lai gốc Á hơn người Mã Lai gốc Ý.

Vợ chồng vô sinh khi vợ đã tắt đường kinh hay chồng đã cắt đường tinh

Chuyện đau lòng nghĩ đi lại long đầu.

Củ không đứng vì cứng không đủ

Người Bắc nói "đang đi trên đường" Người Nam nói "đương đi trên đàng"

Người Bắc nói "hợp nhãn" Người Nam nói "hạp nhỡn"

Người đầy bạo tính thích người tình bạo đấy.

Người bí ẩn thường có ý bẩn

Có thánh tâm thì không có tánh thâm

Lời tạ từ của lính trong lời tự tình của lá

Dù chết không tấm hình nhưng tình không chấm hết

Bà đó chết vì bị bò đá.

Fb Khanh Tran

Send comment
Your Name
Your email address