Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
437,759

Thường trực Ban Liên Lạc CHS LVC họp thường kỳ - Ngày 26.10.2006

Thursday, October 26, 200612:00 AM(View: 1709)Vào ngày 22.10.06 tại Nhà hàng Nhà Xưa, số 53 Nguyễn Trãi, BLL CHS LVC đã tổ chức họp để bàn bạc 2 vấn đề quan trọng trong năm nay: 1.Thành lập quỹ khuyến học và lập ban biên tập bản tin số 12 trong năm nay.(Bữa tiệc do Trần Văn Bắc chiêu đãi).

Cuộc họp mặt với sự cố vấn của thầy Hồ Công Hưng, thừng trực Ban Liên Lạc và các CHS nhiệt tình từ trước tới nay. Cuộc họp đã đưa ra và thống nhất được một số vấn đề quan trọng.

____________________________________________________________________________________________________________


Ban Liên Lạc Cựu Học Sinh
THPT Lương Văn Can - Quận 8
Cộng-Hòa Xã-Hội Chủ-Nghĩa Việt-Nam
Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc
---oo0oo---

BIÊN BẢN HỌP THƯỜNG TRỰC
BAN LIÊN LẠC CHS LƯƠNG VĂN CAN

 

 * Ngày 22/10/2006.

 * Tham dự: Thầy Hồ Công Hưng, anh Trần Hoàng Ngân, anh Trần Văn Bắc, anh Trần Hoàng Việt, anh Huỳnh Văn Đặng, anh Lý Tùng Hiếu, anh Nguyễn Phi Phúc, anh Phạm Văn Tiến (CHS 1974), và anh Ngô Bửu Khánh (CHS 1974).

I. THÀNH LẬP QUỸ KHUYẾN HỌC LƯƠNG VĂN CAN:

 - Trần Hoàng Việt: Quỹ Khuyến học này phải có Hội đồng Quản trị. Hội đồng Quản trị cử ra Giám đốc và Kế toán trưởng của Quỹ. Cần tham khảo kinh nghiệm của Hội Khuyến học quận 8.
 - Huỳnh Văn Đặng: Anh Ngân và anh Bắc có thể tham khảo quy chế và kinh nghiệm hoạt động của Hội Khuyến học quận 8. Cần vạch ra lộ trình để Quỹ Khuyến học của chúng ta được chính quyền công nhận.
 - Thầy Hồ Công Hưng: Quỹ Khuyến học sẽ dùng tiền thu được để gởi ngân hàng hoặc gởi cho các CHS có điều kiện kinh doanh để sinh lời, lấy đó làm Quỹ học bỗng, bảo toàn vốn gốc.
 - Nguyễn Phi Phúc: Anh Ngân, anh Bắc nên phối hợp với Trần Việt Thái để soạn thảo quy chế cho Quỹ.
 - Lý Tùng Hiếu: Việc thành lập Quỹ Khuyến học Lương Văn Can tính đến nay đã có được những tiền đề quan trọng nhất: (1) nhân sự vận động (Tiểu ban Vận động Quỹ Khuyến học, gồm Bắc, Thành, Giang, Kiệt, và Ngân phụ trách chung); (2) nguồn tiền ban đầu; (3) cơ sở và hành lang pháp lý (5 văn bản pháp quy hiện hành có các điều khoản liên quan đã thu thập được).
Những vấn đề còn phải tiếp tục bàn bạc và thực hiện:

 (1) Tham khảo kinh nghiệm thực tế: Hội Khuyến học quận 8, Quỹ Học bỗng Nguyễn Văn Hưởng Báo Sài Gòn Giải phóng, v.v.
 (2) Sơ thảo Điều lệ Quỹ: Căn cứ vào 5 văn bản pháp quy hiện hành có các điều khoản liên quan và tham khảo thêm kinh nghiệm thực tế, cần cử ra một nhóm sơ thảo Điều lệ Quỹ cho thật khoa học, hiệu quả và đúng luật. Điều lệ Quỹ cần bao gồm các Chương như: 1/ Tên gọi - Tôn chỉ - Mục đích; 2/ Nhiệm vụ; 3/ Thành viên; 4/ Hệ thống tổ chức; 5/ Tài chính (nguồn, đối tượng trợ giúp, công khai tài chính); 6/ Khen thưởng, kỷ luật; 7/ Điều khoản thi hành, v.v.
 (3) Dự kiến thành phần Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Quỹ: Xem xét mời đại diện của các tổ chức và cá nhân sau đây tham gia Hội đồng Quản trị và Ban

Điều hành Quỹ: Ban Liên lạc CHS; Ban Giám hiệu; Ban Đại diện Cha mẹ Học sinh; mạnh thường quân; Hội Khuyến học quận 8; chính quyền và Mặt trận Tổ quốc quận 8.
 - Ngô Bửu Khánh: Có cần lập Hội đồng Quản trị hay không, hay chỉ cần lập ra Ban Điều hành Quỹ? Phải phòng xa sự lạm dụng danh nghĩa của Quỹ để tư lợi. Phải lưu ý nguồn tài chính và công khai tài chính. Ban Điều hành Quỹ phải có đại diện Ban Giám hiệu, Hội Cha mẹ Học sinh.
 - Trần Văn Bắc: Cần xác định tên gọi trước: Hội hay Quỹ? Xử lý đầu vào và đầu ra: các nguồn tài chính, các đối tượng trợ cấp (học sinh đang học, con em CHS Lương Văn Can).
 - Thầy Hồ Công Hưng: Đối tượng trợ cấp của Quỹ là vấn đề chúng ta đã bàn rồi, đó là học sinh đang học và con cái của CHS Lương Văn Can (có thể đang học ở Trường Lương Văn Can hoặc học ở trường khác). Nên tên gọi chung của Quỹ là Quỹ Khuyến học Lương Văn Can.
 - Trần Văn Bắc: Để điều hành Quỹ, cần có Hội đồng Quản trị, Ban Xét duyệt, tiêu chí xét duyệt, và Ban Kiểm soát. Hội đồng Quản trị không cần có đại diện Ban Giám hiệu. Ban xét duyệt thì cần có đại diện Ban Giám hiệu, nhưng không cần thiết mời đại diện chính quyền và Mặt trận Tổ quốc quận 8 tham gia.
 - Phạm Văn Tiến: Nên tham khảo kinh nghiệm Giải thưởng Nguyễn Đình Chung Song, Quỹ Học bỗng Nguyễn Văn Hưởng.
 - Huỳnh Văn Đặng: Cần xem lại tư cách pháp nhân của đơn vị hoặc cá nhân đứng ra thành lập Quỹ Khuyến học: Ban Liên lạc CHS Lương Văn Can.

* Sau khi thảo luận, cuộc họp thống nhất như sau:
 

 1. Dự kiến cơ cấu tổ chức của Quỹ Khuyến học Lương Văn Can:
 (1) Hội đồng Quản trị: gồm 7 hoặc 9 Uỷ viên, bao gồm đại diện Ban Liên lạc CHS, đại diện Hội Cha mẹ Học sinh, và đại diện các mạnh thường quân.
 (2) Ban Xét duyệt: gồm 7 Uỷ viên, bao gồm đại diện Ban Liên lạc CHS, đại diện Ban Giám hiệu, đại diện Hội Cha mẹ Học sinh, và đại diện các mạnh thường quân.
 (3) Ban Kiểm soát: tối thiểu 3 Uỷ viên, bao gồm những người đại diện cho CHS và các mạnh thường quân nhưng không tham gia Hội đồng Quản trị và Ban Xét duyệt.
 (4) Ban Tài chính: gồm 3 Uỷ viên: Thư ký, Kế toán, Liên lạc, do Ban Liên lạc CHS đề cử.

 2. Thành lập nhóm sơ thảo Điều lệ Quỹ Khuyến học Lương Văn Can:
 (1) Trần Văn Bắc (Uỷ viên Ban Liên lạc, Trưởng Tiểu ban Vận động Quỹ Khuyến học): chịu trách nhiệm cung cấp Quy chế / Điều lệ Hội Khuyến học quận 8 để làm tài liệu tham khảo cho nhóm, và chỉnh lý bản sơ thảo Điều lệ Quỹ Khuyến học Lương Văn Can trước khi sao gởi lấy ý kiến Ban Liên lạc CHS Lương Văn Can.
 (2) Trần Việt Thái (CHS 1987, Cử nhân luật, cán bộ Sở Tư pháp TPHCM): chịu trách nhiệm chỉnh lý bản sơ thảo Điều lệ Quỹ Khuyến học cùng với anh Trần Văn Bắc.
 (3) Lý Tùng Hiếu (Phó trưỡng ban thường trực kiêm Tổng thư ký Ban Liên lạc): chịu trách nhiệm chấp bút khởi thảo bản sơ thảo Điều lệ Quỹ Khuyến học.

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN BẢN TIN LƯƠNG VĂN CAN SỐ 12 (2/2007):

1. Cấu trúc nội dung Bản tin:
 Bao gồm 5 chủ đề chính như hai Bản tin số 10 và 11:
 

a. Nhìn về quá khứ, hướng tới tương lai: bao gồm bài tổng kết 15 năm hoạt động của Ban Liên lạc CHS Lương Văn Can, tổng kết hoạt động CHS năm 2006 và phương hướng hoạt động 2007 (anh Đặng và anh Ngân phụ trách); bài đặc tả những hoạt động đặc biệt nhất trong năm của CHS, viết mới hoặc tổng hợp từ LAO (thầy Hưng, anh Vũ và anh Nam phụ trách); thiệp chúc mừng năm mới của Hiệu trưởng (anh Ngân phụ trách); v.v.
 

 b. Kỷ niệm 40 năm thành lập Trường Trung học Quận 8 - Lương Văn Can (chủ đề lồng ghép: Kỷ niệm 100 năm Đông Kinh Nghĩa thục và 80 năm ngày Lương Văn Can từ trần): bao gồm bài của thầy cô (đề nghị thầy Bằng, thầy Hưng viết bài và vận động thầy Nhuận, thầy Thạch viết), của Ban Liên lạc, của CHS, và của cộng tác viên ngoài trường nếu có.

Thầy Hưng sẽ bàn với Ban Liên lạc về khả năng có một bài viết về những tấm gương vượt khó và thành đạt tiêu biểu xuất thân từ trường LVC trong 40 năm qua (hiện đã có danh sách 25 CHS thành đạt trong ba lãnh vực khoa học, quản lý nhà nước và kinh doanh, có thể mỗi lãnh vực chọn một CHS để phỏng vấn hoặc đặt bài, chẳng hạn trong lãnh vực khoa học thì phỏng vấn hoặc đặt bài PGS.TS. Trần Hoàng Ngân).
 

 c. Niềm chung và cõi riêng: bao gồm thơ văn tự sự và trữ tình, chủ yếu về mái trường và bè bạn, xưa và nay, của thầy cô, CHS, và HS nếu có.
 

 e. Câu chuyện giáo dục: bao gồm bài vở của thầy cô (đề nghị thầy Bằng, thầy Hưng viết bài và vận động giúp), của CHS, và của cộng tác viên ngoài trường nếu có.
 

 f. Đại gia đình Lương Văn Can: bao gồm tin bài phản ánh các hoạt động, sự kiện trong năm của CHS; trong đó có tin bài tổng hợp từ LAO (thầy Hưng, anh Vũ và anh Nam phụ trách), bản tin Nối vòng tay lớn (anh Phúc phụ trách).

2. Hình thức Bản tin:
 

 a. Tiếp tục khuôn khổ A4 và in bìa màu, như hai Bản tin số 10 và 11. Mỗi tác giả có thể gởi tối đa 3 tin bài, mỗi tin bài tối đa 2.000 chữ. Thể loại tự do.
 

 b. Riêng bìa Bản tin từ số 12 này trở đi, cuộc họp hoàn toàn tán thành đề xuất của bạn Trần Đức Nhân, CHS 1979, hiện là Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Tài Nhân (Thác Gougah, xã Phú Hội, Đức Trọng, Lâm Đồng, ĐT (063) 678 333; VPLL 156 đường 10, P.4, Q.8, ĐT (08) 856 8829 - 850 3097; ĐTDĐ 0903 907 551 - 0983 907 551), về việc tận dụng trang bìa 3 hiện còn trống để in hình giới thiệu công ty du lịch của Nhân, Nhân sẽ chịu phần chi phí in và ủng hộ tài chính cho Bản tin. Cuộc họp cũng quyết định sẽ thông tin để những CHS là doanh nhân khác có thể đăng ký giới thiệu cơ sở của mình ở trang bìa 2. Anh Nguyễn Minh Đoàn phụ trách chụp ảnh. Anh Trần Hoàng Việt lo kỹ thuật in.

3. Lịch trình thực hiện:

 - Thời hạn nhận bài : 31/12/2006
 - Biên tập - Dàn trang : 01 - 21/01/2007
 - Chọn ảnh - Trình bày - Tổng duyệt - In mẫu : 22 - 27/01/2007
 - Nhân bản - Đóng xén : 28 - 31/01/2007
 - Phát hành : 10/02/2007 (NTT 23/12 ÂL)
Số ngày dự phòng: 10 ngày.

4. Phân công thực hiện:

 a. Theo kết quả cuộc họp phân công Ban Liên lạc nhiệm kỳ 2006-2010 vào ngày 21/5/2006, Ban Biên tập Bản tin Lương Văn Can trong nhiệm kỳ này gồm 6 thành viên: Lý Tùng Hiếu (Trưởng ban), Nguyễn Minh Đoàn, Phan Minh Vũ, Trần Thành Nam, Trần Văn Châu, Trần Văn Thuận. Căn cứ vào sở trường của từng người, có phương án đề nghị phân công trong Ban Biên tập như sau để anh em xem xét quyết định:
 - Biên tập: Trần Văn Châu, Lý Tùng Hiếu.
 - Nhiếp ảnh: Nguyễn Minh Đoàn.
 - Trình bày: Trần Văn Thuận.
 - Tuyển chọn và tổng hợp tin bài từ LAO: Phan Minh Vũ, Trần Thành Nam.
 b. Bên cạnh nhiệm vụ trên, các thành viên Ban Biên tập, cùng với một số anh chị trong Ban Liên lạc, nếu nhất trí, sẽ tự nguyện nhận thêm một số phần việc liên quan đến việc chuẩn bị nội dung và hình thức Bản tin, như đã nêu ở phần 1 và 2 của bản Kế hoạch này.
 c. Tổng duyệt trước khi in: Thầy Cố vấn Hồ Công Hưng, Ban Biên tập, Thường trực Ban Liên lạc, và tất cả các Uỷ viên của Ban Liên lạc có thì giờ tham gia.


Chủ toạ, Thư ký,

LÝ TÙNG HIẾU


Send comment
Your Name
Your email address