Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
438,831

Hoạt động tài chánh QKH LVC năm 2015 (từ ngày 01/1/2015 - 31/12/2015)

Thursday, January 1, 201512:00 AM(View: 1073)QUỸ KHUYẾN HỌC LƯƠNG VĂN CAN

Năm 2015

NHẬT KÝ THU CHI

Cập nhật đến ngày 31.12.2015.

 
NGÀY THÁNGDIỄN GIẢISố tiền (VNĐ)SỐ DƯ (VNĐ)
THU
CHI

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

174.388.195
11.01.2015  Phạm Công Thành ủng hộ 1.000.000
175.388.195
23.02.2015  Thảo Nguyên (Nhà Việt)
200.000
175.588.195
08.03.2015  Cô chu Ngọc Anh
100.000
175.688.195
10.09.2015  Thầy Hồ Công Hưng 1.000.000 176.688.195

Lãi phát sinh trong năm
6.937.447
183.625.642
09.02.2015
 Chi 30 suất HB HS LVC Nk: 2014-2015
30.000.000 153.625.642
05.03.2015  Chi 01 suất HB cho Phạm Minh Cường 2.000.000 151.625.642

 Phí SMS ngân hàng

220.000 151.405.642

CỘNG SỐ PHÁT SINH : 

9.237.447
32.220.000
151.405.642

SỐ DƯ CUỐI KỲ : 151.405.642

Được thể hiện trong :


 1. Quỹ tiền mặt 5.107.500 đ

 2. Tài Khoản tiền gửi 1004.148510.29301 EXIMBank 1.077.656 đ

 3. Tài Khoản tiết kiệm 6 tháng 1004.65478.000051EXIMBank (26/4/2010) 145.220.486 đ
Send comment
Your Name
Your email address