Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
438,831

Hoạt động tài chánh QKH LVC năm 2010 (từ ngày 21/4/2010 - 31/12/2010)

Friday, July 16, 201012:00 AM(View: 1852)


QUỸ KHUYẾN HỌC LƯƠNG VĂN CAN

Năm 2010

NHẬT KÝ THU CHI

Cập nhật đến ngày 31/12/2010NGÀY THÁNG

DIỄN GIẢI Số tiền (VNĐ) SỐ DƯ (VNĐ)
THU
CHI
  SỐ DƯ ĐẦU KỲ    
0

21/04/2010 Tiếp nhận Quỹ khuyến học từ Ban Liên Lạc CHS LVC 114.757.000  
114.757.000
30/04/2010 Lãi phát sinh từ 21-22/4/2010 của TK 1004.148510.29301 EXIMBank 19.126  
114.776.126
05/05/2010 Trần Hoàng Ngân '81 (chuyển khoản) 5.000.000  
119.776.126
06/05/2010 Thầy Hồ Công Hưng (chuyển khoản) 10.000.000  
129.776.126
07/05/2010 Nguyễn văn Lê - NH.CP.TM Hà Nội(chuyển khoản) 20.000.000  
149.776.126
09/05/2010 Huỳnh Thanh Hải '72 1.000.000  
150.776.126
09/05/2010 Một CHS '77 - California, USA (100USD x 19.000) 1.900.000  
152.676.126
09/05/2010 Nguyễn văn Mười C '76 1.000.000  
153.676.126
09/05/2010 Châu Ngọc Tuyết '72 500.000  
154.176.126
09/05/2010 Võ Công Chiến '72 1.000.000  
155.176.126
09/05/2010 Ô. Pham Hữu Huỳnh - GV. trường ĐHKT. TP.HCM 1.000.000  
156.176.126

09/05/2010 Ô. Trương Minh Kiệt - GV. trường ĐHKT. TP.HCM 1.000.000  
157.176.126

09/05/2010 Ô. Đặng Thành Chương - GV. trường ĐHKT. TP.HCM 1.000.000  
158.176.126

09/05/2010 Tôn Nữ Kim Chi - CHS. K80-81 trường ĐHKT. TP.HCM 1.000.000  
159.176.126

09/05/2010 ThS.Hoàng thị Minh Ngọc - GV. trường ĐHKT. TP.HCM 1.000.000  
160.176.126

09/05/2010 TS. Thân thị Thu Thủy - GV. trường ĐHKT. TP.HCM 2.000.000  
162.176.126

09/05/2010 Dương Thành Đức '75 500.000  
162.676.126

09/05/2010 Bùi thị Dung '74 5.000.000  
167.676.126

09/05/2010 Nguyễn văn Hùng '74 2.000.000  
169.676.126

09/05/2010 Hồ Thế Hưng '73 2.000.000  
171.676.126

09/05/2010 Lý Xuân Quang '73 500.000  
172.176.126

09/05/2010 Lê văn Loan '73 500.000  
172.676.126

09/05/2010 Nguyễn Thiện Giang '76 5.000.000  
177.676.126

09/05/2010 Ô. Lương Trung Chính - cháu cố cụ Lương văn Can 10.000.000  
187.676.126

11/05/2010 Chi khắc con dấu của QKH LVC   400.000
187.276.126

11/05/2010 Chi in thư cảm ơn   1.350.000
185.926.126

11/05/2010 Chi in bằng lazer 2 quyển sổ vàng và photo phiếu ghi thông tin   860.000
185.066.126

11/05/2010 Chi làm Băng-ron treo ngày lễ ra mắt QKH LVC   120.000
184.946.126

11/05/2010 Chi phí lễ ra mắt Quỹ Khuyến Học và họp mặt các mạnh thường quân   12.500.000
172.446.126

11/05/2010 Chi trả phí ngân hàng   11.000
172.435.126

24/05/2010 Thu lãi ngân hàng TK 112A phát sinh 48.640  
172.483.766

31/05/2010 Thầy Hồ Ngọc Nhuận (chuyển khoản) 5.000.000  
177.483.766

24/06/2010 Thu lãi ngân hàng TK 112A phát sinh 16.673  
177.500.439

24/07/2010 Thu lãi ngân hàng TK 112A phát sinh 17.386  
177.517.825

11/08/2010 Thu lãi ngân hàng TK.định kỳ 3 tháng phát sinh 1.609.808  
179.127.633

24/08/2010 Thu lãi ngân hàng TK 112A phát sinh 18.011  
179.145.644

16/09/2010 Chi trả phí SMS cho ngân hàng 5.500   179.140.144

20/09/2010 Chi trợ cấp khó khăn cho em Nguyễn thị Mỹ Tiền lớp 11A4 NK 2010-2011   1.000.000
178.140.144
24/09/2010 Thu lãi ngân hàng TK 112A phát sinh 17.803  
178.157.947
10/10/2010 Chi trợ cấp khó khăn cho em Phạm thị Kim Thanh lớp 12A6 NK 2010-2011   1.000.000
177.157.947
10/10/2010 Chi trợ cấp khó khăn cho em Tăng Ngọc Quân lớp 12A6 NK 2010-2011   1.000.000
176.157.947
10/10/2010 Chi trợ cấp khó khăn cho em Lê Hồ Thanh Tâm lớp 11C14 NK 2010-2011   1.000.000
175.157.947
16/10/2010 Chi trả phí SMS cho ngân hàng 5.500  
175.152.447
18/10/2010 Một CHS.LVC '74 ở USA ủng hộ quỹ (120USD x 19.500 = 2.340.000đ) 2.340.000  
177.492.447
24/10/2010 Thu lãi ngân hàng TK 112A phát sinh 10.252  
177.502.699
26/10/2010 Thu lãi ngân hàng TK.định kỳ 6 tháng phát sinh 6.454.512  
183.957.211
11/11/2010 Thu lãi ngân hàng TK.định kỳ 3 tháng phát sinh 1.670.387  
185.627.598
16/11/2010 Chi trả phí SMS cho ngân hàng 5.500  
185.622.098
24/11/2010 Thu lãi ngân hàng TK 112A phát sinh 10.549  
185.632.647
16/12/2010 Chi trả phí SMS cho ngân hàng 5.500  
185.627.147
24/12/2010 Thu lãi ngân hàng TK 112A phát sinh 13.376  
185.640.523
24/12/2010 Một CHS '77 - California, USA (100USD x 21.000) 2.100.000  
187.740.523
29/12/2010 Chi trợ cấp khó khăn cho em Nguyễn Hải Đăng lớp 12A6 NK 2010-2011   1.000.000
186.740.523
         
 

CỘNG SỐ PHÁT SINH : 

207.003.523 20.263.000

 
 

SỐ DƯ CUỐI KỲ : 

   
186.740.523

 

Được thể hiện trong :

 
 1. Quỹ tiền mặt 1.120.000 đ
 
 2. Tài Khoản tiền gửi 1004.148510.29301 EXIMBank 5.359.816 đ
 
 3. Tài Khoản tiết kiệm 6 tháng 1004.65478.000051 EXIMBank (26/4/2010) 120.230.512 đ
 
 4. Tài Khoản tiết kiệm 3 tháng EXIMBank (11/5/2010) 60.030.195 đ
.


Send comment
Your Name
Your email address