Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
438,830

Hoạt động tài chánh QKH LVC năm 2011 (từ ngày 01/1/2011 - 31/12/2011)

Friday, July 16, 201012:00 AM(View: 1951)


QUỸ KHUYẾN HỌC LƯƠNG VĂN CAN

Năm 2011

NHẬT KÝ THU CHI

Cập nhật đến ngày 31/12/2011
 


NGÀY THÁNG
DIỄN GIẢISố tiền (VNĐ)SỐ DƯ (VNĐ)
THU
CHI

SỐ DƯ ĐẦU KỲ 186.740.523
17/01/2011 Trả phí SMS tháng 1.2011 của tài khoản ngân hàng 5.500 186.735.023
16/02/2011 Trả phí SMS tháng 2.2011 của tài khoản ngân hàng 5.500 186.729.523
16/03/2011 Trả phí SMS tháng 3.2011 của tài khoản ngân hàng 5.500 186.724.023
16/04/2011 Trả phí SMS tháng 4.2011 của tài khoản ngân hàng 5.500 186.718.523
16/05/2011 Trả phí SMS tháng 5.2011 của tài khoản ngân hàng 5.500 186.713.023
16/06/2011 Trả phí SMS tháng 6.2011 của tài khoản ngân hàng 5.500 186.707.523
10/07/2011 Một CHS.LVC '77 ở USA ủng hộ quỹ (150USD x 20.530 = 3.079.500đ) 3.079.500 189.787.023
13/07/2011 Chi học bổng cho Nguyễn Thị Thu Hà - Lớp 11A3-2011 LVC 1.500.000 188.287.023
16/07/2011 Trả phí SMS tháng 7.2011 của tài khoản ngân hàng 5.500 188.281.523
16/08/2011 Trả phí SMS tháng 8.2011 của tài khoản ngân hàng 5.500 188.276.023
16/09/2011 Trả phí SMS tháng 9,10,11.2011 của tài khoản ngân hàng 105.600 188.170.423
16/12/2011 Trả phí SMS tháng 12.2011 và 1,2.2012 của tài khoản ngân hàng 105.600 188.064.823
31/12/2011 Lãi ngân hàng từ 1.1 đến 31.12.2011 23.881.455 211.946.278

CỘNG SỐ PHÁT SINH : 

26.960.955 1.755.200

SỐ DƯ CUỐI KỲ : 

211.946.278

Được thể hiện trong :

 1. Quỹ tiền mặt 2.699.500 đ
 2. Tài Khoản tiền gửi 1004.148510.29301 EXIMBank 5.268.096 đ
 3. Tài Khoản tiết kiệm 6 tháng 1004.65478.000051 EXIMBank (26/4/2010) 135.303.740 đ
 4. Tài Khoản tiết kiệm 3 tháng EXIMBank (11/5/2010) 68.674.942 đ


Send comment
Your Name
Your email address