Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
438,783

Hoạt động tài chánh QKH LVC năm 2016 (từ ngày 01/1/2016 - 31/12/2016)

Thursday, December 1, 201612:00 AM(View: 717)QUỸ KHUYẾN HỌC LƯƠNG VĂN CAN

Năm 2016

NHẬT KÝ THU CHI

Cập nhật đến ngày 31.12.2016.

 
NGÀY THÁNGDIỄN GIẢISố tiền (VNĐ)SỐ DƯ (VNĐ)
THU
CHI


SỐ DƯ ĐẦU KỲ

151.405.642
27.01.2016  Chi 30 suất học bổng HS LVC NK 2015-2016

30.000.000
121.405.642
01.02.2016  Phạm Công Thành CHS K.78 ủng hộ Quỹ KH
1.000.000
122.405.642
07.02.2016  Nguyễn văn Thiệu CHS K.73 ủng hộ 100USD
2.230.000
124.635.642
19.02.2016  Lãi NH sổ TK
1.673.708
126.309.350
22.02.2016 Hồng Ngọc Hương CHS K.82 ủng hộ - chuyển khoản
2.000.000
128.309.350
23.09.2016
 Lãi NH sổ TK 4.739.000

133.048.350
12.11.2016  Tập thể CHS K.84 ủng hộ 500 USD*22300
11.150.000

144.198.350
12.11.2016  Tập thể CHS K.85 ủng hộ QKH
10.000.000

154.198.350
12.11.2016  Tập thể CHS K.86 ủng hộ QKH
20.000.000 174.198.350
12.11.2016  Bùi thị Hoa CHS K.77 ủng hộ QKH 5.000.000
179.198.350
12.11.2016  Trương thị Phương Hồng CHS K.93 ủng hộ QKH 5.000.000 184.198.350
04.12.2016  Nguyễn văn Hùng CHS K.73 ủng hộ QKH 2.000.000 186.198.350
23.12.2016  Lãi NH sổ TK 1.783.900 187.982.250


CỘNG SỐ PHÁT SINH : 

66.576.608
30.000.000
187.982.250

SỐ DƯ CUỐI KỲ : 187.982.250

Được thể hiện trong :


 1. Quỹ tiền mặt 34.904.594 đ

 2. Tài Khoản tiền gửi 1004.148510.29301 EXIMBank 3.077.656 đ

 3. Tài Khoản tiết kiệm 6 tháng 1004.65478.000051EXIMBank (26/4/2010) 150.000.000 đSend comment
Your Name
Your email address