Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
438,783

Hoạt động tài chánh QKH LVC năm 2012 (từ ngày 01/1/2012 - 31/12/2012)

Monday, January 16, 201212:00 AM(View: 1748)


QUỸ KHUYẾN HỌC LƯƠNG VĂN CAN

Năm 2012

NHẬT KÝ THU CHI

Cập nhật đến ngày 31/12/2012
 

NGÀY THÁNGDIỄN GIẢISố tiền (VNĐ)SỐ DƯ (VNĐ)
THU
CHI

SỐ DƯ ĐẦU KỲ 211.946.278
24/05/2012 Chi cấp 21 suất học bổng cuối năm học 2012 
theo danh sách đề nghị của nhà trường (1.500.000đ/suất)
31.500.000 180.446.278
.

CỘNG SỐ PHÁT SINH : 

0
31.500.000

SỐ DƯ CUỐI KỲ : 

180.446.278

Được thể hiện trong :

 1. Quỹ tiền mặt 2.699.500 đ
 2. Tài Khoản tiền gửi 1004.148510.29301 EXIMBank 5.268.096 đ
 3. Tài Khoản tiết kiệm 6 tháng 1004.65478.000051 EXIMBank (26/4/2010) 135.303.740 đ
 4. Tài Khoản tiết kiệm 3 tháng EXIMBank (11/5/2010) 37.174.942 đ


Send comment
Your Name
Your email address