Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
438,831

Hoạt động tài chánh QKH LVC năm 2013 (từ ngày 01/1/2013 - 31/12/2013)

Thursday, March 14, 201312:00 AM(View: 1762)


QUỸ KHUYẾN HỌC LƯƠNG VĂN CAN

Năm 2013

NHẬT KÝ THU CHI

Cập nhật đến ngày 30/12/2013

NGÀY THÁNG DIỄN GIẢI
Số tiền (VNĐ)
SỐ DƯ (VNĐ)
THU

CHI


 
SỐ DƯ ĐẦU KỲ     200.491.089
03/02/2013  Chi cấp 30 suất học bổng năm học 2013
 theo danh sách nhà trường đề nghị sau đây :(1 tr.đ/suất)


.
30.000.000 170.491.089

 
 1. Nguyễn Thị Thu Trang HS lớp 10A1 - NK 2013      

 
 2. Châu Võ Hoàng Kha HS lớp 10A1 - NK 2013      

 
 3. Võ Đức Trí HS lớp 10A2 - NK 2013      

 
 4. Châu Minh Mẫn HS lớp 10A3 - NK 2013      

 
 5. Nguyễn Hồng Nhật HS lớp 10A6 - NK 2013      

 
 6. Nguyễn Khánh Linh HS lớp 10A7 - NK 2013      

 
 7. Trần Thoại Linh HS lớp 10A9 - NK 2013      

 
 8. Mai Thị Thanh Thanh HS lớp10A12 - NK 2013      

 
 9. Nguyễn Hoàng Thanh Hảo HS lớp10A15 - NK 2013      

 
 10. Nguyễn Quách Quế Ngân HS lớp10A16 - NK 2013      

 
 11. Phạm Thị Hồng Thúy HS lớp 11A1 - NK 2013      

 
 12. Lê Thanh Nhàn HS lớp 11A1 - NK 2013      

 
 13. Nguyễn Thiị Ánh Ngọc HS lớp 11A2 - NK 2013      

 
 14. Nguyễn Huỳnh Trí HS lớp 11A3 - NK 2013      

 
 15. Trần Minh Thiện HS lớp 11A4 - NK 2013      

 
 16. Nguyễn Hữu Đức HS lớp 11A5 - NK 2013      

 
 17. Hoàng Lê Bảo Long HS lớp 11A7 - NK 2013      

 
 18. Nguyễn Linh Thanh HS lớp 11A7 - NK 2013      

 
 19. Nguyễn Thị Thảo HS lớp11A14 - NK 2013      

 
 20. Lê Thị Hoàng Nhi HS lớp11A17 - NK 2013      

 
 21. Huỳnh Phương Thảo HS lớp11A18 - NK 2013      

 
 22. Thái Ngọc Trâm HS lớp 12A1 - NK 2013      

 
 23. Phạm Quang Phú HS lớp 12A2 - NK 2013      

 
 24. Nguyễn Thu Bảo Diệp HS lớp 12A8 - NK 2013      

 
 25. Nguyễn Văn Tâm HS lớp 12A9 - NK 2013      

 
 26. Lê Minh Lâm HS lớp12A13 - NK 2013      

 
 27. Nguyễn Hoàng Anh HS lớp12A13 - NK 2013      

 
 28. Phạm Ánh Thi HS lớp12A14 - NK 2013      

 
 29. Cao Thị Ngọc Bạch HS lớp12A15 - NK 2013      

 
 30. Lê Thị Thanh Phụng HS lớp12A17 - NK 2013      
03/02/2013 Chi học bổng cho Phạm Minh Cường (con Văn thị Mỹ An CHS.LVC.K.75)
 
2.000.000 168.491.089
10/03/2013 Cô Lưu Ngọc Dung ủng hộ quỹ 1.000.000
 
169.491.089
18/03/2013 Chi phí tin nhắn SMS hoạt động tài khoản
 
26.400 169.464.689
18/06/2013 Chi phí tin nhắn SMS hoạt động tài khoản
 
33.000 169.431.689
01/07/2013 Chi phí Banking Internet 2013
 
110.000 169.321.689
10/07/2013 Hong Ngoc Huong ủng hộ QKH (chuyển khoản) 1.000.000
 
170.321.689
15/09/2013 Thu lãi từ tiền gửi ngân hàng 10.396.573
 
180.718.262
18/09/2013 Chi phí tin nhắn SMS hoạt động tài khoản


'
33.000
180.685.262
20/11/2013 Thu lãi từ tiền gửi ngân hàng
3.138.733

'
183.823.995
 20/11/2013  Cô Phạm thị Mỹ Nga ủng hộ quỹ (100 USD) 2.108.000

 
185.931.995
24/12/2013 Chi phí tin nhắn SMS hoạt động tài khoản


'
33.000
185.898.995
27/12/2013
 Hong Ngoc Huong chuyển khoản
1.000.000

186.898.995

 

CỘNG SỐ PHÁT SINH : 

18.643.306
32.235.400

 
 

SỐ DƯ CUỐI KỲ : 

 
 
186.898.995

 

Được thể hiện trong :

 

 1. Quỹ tiền mặt 33.807.500 đ
 

 2. Tài Khoản tiền gửi 1004.148510.29301 EXIMBank 4.495.656 đ
 

 3. Tài Khoản tiết kiệm 6 tháng 1004.65478.000051 EXIMBank (26/4/2010) 148.595.839 đSend comment
Your Name
Your email address