Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
438,783

Hoạt động tài chánh QKH LVC từ ngày 25/3/2007 - 21/04/2010

Wednesday, November 3, 201012:00 AM(View: 1985)
'


QUỸ KHUYẾN HỌC LƯƠNG VĂN CAN


Thủ Quỹ: (tạm thời)
 • Phan Minh Vũ (CHS '76)
  Địa chỉ: 32 đường 12, Ph.4, Q.8, HCMC
  Email: phanvu1976@yahoo.com.au
  Điện thoại: 0903.753572
 • Trần văn Thuận (CHS '76)
  306 Bông Sao, Ph.5, Q8, Saigon
  Email: khaiviet04@yahoo.com.au
  Điện thoại : 8502455
  Mục đích :
 • Cùng tham gia đóng góp tạo nguồn tài chánh ủng hộ học sinh vượt khó, học sinh giỏi đang học tại trường TH.LVC.
 • Động viên học sinh TH.LVC của các thế hệ sau bằng những gương cần cù học tập, vươn lên trong hoàn cảnh khó khăn
Xem tài khoản và các tin tức liên quan :
Sổ tiết kiệm VNĐ Sổ tiết kiệm USD

 
26/10/06 16/12/06 09/01/07 24/03/07

Quỹ Khuyến Học Lương văn Can mong nhận đóng góp với tất cả tấm lòng. Tất cả mọi đóng góp, giúp đỡ dù lớn hay nhỏ đều mang lại sự tốt đẹp và tươi sáng của Tình Thân Lương văn Can. Xin cám ơn tất cả.


SỔ VÀNG

Cập nhật đến ngày 22/07/2009

Thứ tự Ngày Tập thể, Cá nhân ủng hộ Số tiền Gửi Ngân hàng
VNĐ
USD
AUD
CAD
1
25/03/07 Thầy Phùng văn Phụng
200
Đã gửi xong
2
27/03/07 Gia đình thầy Lê Trung Tân 1.000.000

Đã gửi xong
3
10/04/07 Lê Kỳ Phương '74
200
Đã gửi xong
4
10/04/07 Phạm thị Nhung '72
100
Đã gửi xong
5
10/04/07 Nguyễn thị Bạch Cúc '74
200
Đã gửi xong
6
10/04/07 Nguyễn văn Thọ '74
200
Đã gửi xong
7
10/04/07 Thầy Uông Đại Bằng 1.000.000

Đã gửi xong
8
10/04/07 Phan Minh Vũ '76 1.000.000

Đã gửi xong
9
11/04/07 Nguyễn thị Tuyết Lâm '72 2.000.000

Đã gửi xong
10
12/04/07 Huỳnh Thanh Trúc '75 1.000.000

Đã gửi xong
11
24/04/07 Lê Đạt Thịnh '90
100
Đã gửi xong
12
24/04/07 Ngô Kim '74
100
Đã gửi xong
13
28/04/07 Chị Hà (Con dâu cô Mỹ Nam) 1.000.000

Đã gửi xong
14
28/04/07 Cô Trương thị Mỹ Nam

100 Đã gửi xong
15
05/05/07 Phan thị Hồng Trang '80 1.600.000

Đã gửi xong
16
14/05/07 Diệp Kim Hoa '75 1.000.000

Đã gửi xong
17
17/05/07 Đoàn thị Thục '72
100
Đã gửi xong
18
17/05/07 Nguyễn thị Mỹ Phụng '74
100
Đã gửi xong
19
17/05/07 Nguyễn Anh Tuấn '75 và Lệ

100 Đã gửi xong
20
17/05/07 Huỳnh Thanh Hùng '74

20 Đã gửi xong
21
17/05/07 Phạm thị Thảnh '76 và Vic

200 Đã gửi xong
22
17/05/07 Hoàng Công Đức và Tâm Vui

200 Đã gửi xong
23
17/05/07 Lâm Kim Trọng '75 và Kim Thoa

200 Đã gửi xong
24
17/05/07 Thầy Hồ Công Hưng 1.500.000

Đã gửi xong
25
19/05/07 Cô Lưu Thúy Bình
200
Đã gửi xong
26
19/05/07 Nguyễn văn Mười C '76 1.000.000

Đã gửi xong
27
20/10/07 Phan Minh Vũ '76 500.000

Đã gửi xong
28
06/01/08 Lưu Minh Thành '72 5.000.000

Đã gửi xong
29
09/03/08 Cô Lưu Ngọc Dung 500.000

Đã gửi xong
30
12/10/08 Gia đình thầy Lê Trung Tân ủng hộ quỹ KH
35.000.000

Đã gửi xong
31
08/03/09 Trương văn Cầu '73 200.000

Quỹ tiền mặt
32
22/06/09 Thầy Tạ văn Hười
100
Đã gửi xong
33
22/06/09 Thầy Đỗ Anh Tài
100
Đã gửi xong
34
22/06/09 Thầy Nguyễn Hữu Lộc
50
Đã gửi xong
35
22/06/09 Nguyễn văn Nên '72
100
Đã gửi xong
36
22/06/09 Dung Hoàng (Phu nhân Huỳnh Bửu Điền '74)
100
Đã gửi xong
37
22/06/09 Phạm thị Ngọc Dung '76
100
Đã gửi xong
38
22/06/09 Nguyễn thị Kim Phấn '77
100
Đã gửi xong.
Cộng: 53.300.000 2.150 820  

THEO DÕI THU - CHI

Thứ tự Ngày Diễn giải Chi Tồn quỹ
Tiền mặt Gửi Ngân hàng
VNĐ
VNĐ
USD
AUD
CAD
VNĐ
USD
1
27/03/07 Thu lãi phát sinh từ quỹ của thầy Lê Trung Tân góp
1.000.000
.
2
03/04/07 Chi học bổng tháng 4/07 cho em Phạm Mỹ Ngọc 12A8 '2007 250.000 750.000
3
08/05/07 Chi học bổng tháng 5/07 cho em Phạm Mỹ Ngọc 12A8 '2007 250.000 500.000
4
14/05/07 Sổ vàng thu tới 14/5/07: 7.600.000VNĐ; 1.100USD; 100AUD
8.100.000 1.100 100


5
14/05/07 Chi gửi N.Hg 7.600.000VNĐ và 1.100USD
500.000 / 100
7.600.000
1.100

6
24/05/07 Chi trợ cấp khó khăn cho em Trần thị Hoàng Anh 12A13 '2007 500.000 / / 100
7.600.000 1.100
7
14/06/07 Sổ vàng thu được từ 14/5-14/6: 3.500.000VNĐ, 400USD, 720AUD
3.500.000 400 820
7.600.000 1.100
8
05/06/07 Chi học bổng tháng 6/07 cho em Phạm Mỹ Ngọc 12A8 '2007 250.000 3.250.000 400 820
7.600.000 1.100
9
14/06/07 Lãi từ 14/5-14/6/07 của tài khoản VNĐ : 45.600 VNĐ
3.295.600 400 820
7.600.000
1.100

10
14/06/07 Lãi từ 14/5-14/6/07 của tài khoản USD : 60.900 VNĐ
3.356.500 400 820
7.600.000
1.100

11
14/06/07 Đổi ra VNĐ: 820AUD x 13.455 = 11.033.100VNĐ
14.389.600 400 /
7.600.000
1.100

12
14/06/07 Gửi N.Hg thêm 14.139.600VNĐ và 400USD
250.000 / /
21.739.600
1.500
13
10/07/07 Chi học bổng tháng 7/07 cho em Phạm Mỹ Ngọc 12A8 '2007 250.000 / / /
21.739.600
1.500
14
31/08/07 Chi học bổng đầu học kỳ I đại học cho Phạm Mỹ Ngọc 12A8 '2007 800.000 / / /
20.939.600
1.500
15
15/10/07 Lãi từ 14/6-15/10/07 của tài khoản USD: 21,5USD = 345.677VNĐ
/ / /
21.285.277
1.500
16
15/10/07 Lãi từ 14/6-15/10/07 của tài khoản VNĐ : 514.723VNĐ
/ / /
21.800.000
1.500
17
15/11/07 Sổ vàng thu từ 15/6 - 15/11/07: 500.000VNĐ
500.000 / / / 21.800.000
1.500
18
06/01/08 Sổ vàng thu từ 15/11/07 - 06/01/08: 5.000.000VNĐ
5.500.000 / / / 21.800.000
1.500
19
17/01/08 Lãi phát sinh STK.VNĐ từ 15/6/07-17/1/08:391.500 Đ
5.891.500 / / / 21.800.000
1.500
20
17/01/08 Lãi phát sinh STK.USD từ 15/6/07-17/1/08:262.790 Đ
6.154.290 / / / 21.800.000
1.500
21
17/01/08 Gửi ngân hàng 6.154.290 Đ
/ / / / 27.954.300
1.500
22
10/03/08 Sổ vàng thu từ 06/01/08 - 17/4/08: 500.000VNĐ
500.000 / / / 27.954.300
1.500
23
17/04/08 Lãi phát sinh STK.VNĐ từ 17/1/08-17/4/08: 619.300 Đ
1.119.300 / / / 27.954.300
1.500
24
17/04/08 Lãi phát sinh STK.USD từ 17/1/08-17/4/08: 287.492 Đ
1.406.792 / / / 27.954.300
1.500
25
17/04/08 Gửi ngân hàng 1.406.800 Đ
/ / / / 29.361.100
1.500
26
17/07/08 Lãi phát sinh STK.VNĐ từ 18/4/08-17/7/08: 959.300 Đ
959.300 / / / 29.361.100
1.500
27
17/07/08 Lãi phát sinh STK.USD từ 18/4/08-17/7/08: 371.700 Đ
1.331.000 / / / 29.361.100
1.500
28
17/07/08 Gửi ngân hàng 1.331.000 Đ
/ / / / 30.692.100
1.500
29
12/10/08 Sổ vàng thu từ 18/04/08 - 12/10/08: 35.000.000Đ (Th. Lê Trung Tân)
35.000.000 / / / 30.692.100
1.500
30
17/10/08 Lãi phát sinh STK.VNĐ từ 18/7/08-17/10/08 : 1.335.600 Đ
36.335.600 / / / 30.692.100
1.500
31
17/10/08 Lãi phát sinh STK.USD từ 18/7/08-17/10/08 : 422.280 Đ
36.757.880 / / / 30.692.100
1.500
32
17/10/08 Gửi ngân hàng 36.757.880Đ
/ / / / 67.449.980
1.500
33
17/10/08 Chuyển TK.USD -> TK.VNĐ, 1.500USDx16.570=24.855.000VNĐ
/ / / / 92.304.980
/
34
20/01/09 Lãi phát sinh STK.VND từ 18/10/08-20/01/09 : 2.838.700 Đ
/ / / / 95.143.680
/
35
20/01/09 Chi khen thưởng 10 học sinh xuất sắc trong NTT 2009 3.000.000 / / / / 92.143.680
/
36
08/03/09 Sổ vàng thu từ 21/01/09 - 08/03/09: 200.000Đ / 200.000 / / / 92.143.680
/
37
22/06/09 Sổ vàng thu từ 09/03/09 - 22/06/09: 650USD / 200.000 650 / / 92.143.680
/
38
21/07/09 Lãi phát sinh STK.VND từ 21/01/09-21/07/09 : 3.290.900 Đ
200.000 650 / / 95.434.580
/
39
21/07/09 Đổi USD->VNĐ, 650USDx17.810=11.576.500VNĐ
11.776.500 / / / 95.434.580
/
40
21/07/09 Gửi ngân hàng 11.576.500Đ
200.000 / / / 107.011.080
/
41
21/04/10 Lãi phát sinh STK.VND từ 21/07/09-21/04/10 : 7.545.920 Đ
200.000 / / / 114.557.000
/
42
21/04/10 Rút toàn bộ tài khoản ngân hàng nhập quỹ tiền mặt
114.757.000 / / / /
/
43
21/04/10

Bàn giao toàn bộ tiền còn lại cho Ban Quản Lý Quỹ Khuyến Học LVC (Tài Khoản : 1004-148510-29301 EXIMBANK)

 
.
Tồn quỹ : 5.300.000 0 0 0 0 0
0

 Phan Minh VũSend comment
Your Name
Your email address