Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
438,783

Hoạt động tài chánh QKH LVC năm 2014 (từ ngày 01/1/2014 - 31/12/2014)

Tuesday, January 21, 201412:00 AM(View: 1295)


QUỸ KHUYẾN HỌC LƯƠNG VĂN CAN

Năm 2014

NHẬT KÝ THU CHI

Cập nhật đến ngày 31/12/2014

 

NGÀY THÁNGDIỄN GIẢISố tiền (VNĐ)SỐ DƯ (VNĐ)
THU
CHI

SỐ DƯ ĐẦU KỲ 186.898.995
18/01/2014  Lâm Xuân Thi - k77 5.000.000 191.898.995
21/01/2014  Phạm Công Thành - K78 chuyển khoản 1.000.000 192.898.995
12/08/2014  Ho Ngoc Huong chuyển khoản
2.000.000 194.898.995
Lãi phát sinh trong năm
9.687.200 204.586.195
 Chi học bổng NK 2013-2014 cho 30 học sinh LVC
30.000.000 174.586.195
 Phí SMS ngân hàng
198.000 174.388.195

CỘNG SỐ PHÁT SINH : 

17.687.200
30.198.000
174.388.195

SỐ DƯ CUỐI KỲ : 

174.388.195

Được thể hiện trong :

 1. Quỹ tiền mặt 8.807.500 đ
 2. Tài Khoản tiền gửi 1004.148510.29301 EXIMBank 7.297.656 đ
 3. Tài Khoản tiết kiệm 6 tháng 1004.65478.000051EXIMBank (26/4/2010) 158.283.039 đ


 

 

Send comment
Your Name
Your email address