Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
436,282

LUẬN VUI: VỀ CHỮ CHẾT HAY LÀ "TỬ"

Thursday, March 19, 201512:00 AM(View: 13328)

/

blank

LUẬN VUI: VỀ CHỮ CHẾT HAY LÀ "TỬ"

- Chết vì yêu nhiều gọi là Ái Tử
- Chết nơi đồn lính nơi biên giới gọi là Ải Tử
- Chết vì làm nhiều việc.."nghĩa" là Nghĩa Tử
- Người Hán chết là Hán Tử
- Chết vì bị bại liệt là Liệt Tử
- Bị kẻ thù chặt ra nhiều khúc mà chết gọi là THÁI TỬ
- Bị Thiên lôi đả chết gọi là THIÊN TỬ
- Chết vì bị phong hàn thì gọi là CẢM TỬ
- Chết vì tò mò thì gọi là THÁM TỬ
- Chết mà không tìm ra xác gọi là BẤT TỬ
- Chết sau khi mọi việc đã hoàn tất gọi là CHU TỬ
- Chết trong khi đang thi hành công vụ gọi là CÔNG TỬ
- Chết vì đập đầu vô cửa gọi là CỬA TỬ
- Chết đuối duới sông gọi là GIANG TỬ
- Chết một cách lãng xẹt gọi là LÃNG TỬ
- Chết một cách từ từ nhẹ nhàng gọi là NƯƠNG TỬ
- Chết vật vã dữ dội gọi là ĐỘNG TỬ
- Chết mà thân thể còn nguyên vẹn gọi là NGUYÊN TỬ
- Chết mà thân thể rữa nát gọi là PHÂN TỬ
- Chết một cách chậm chạp từng phần gọi là PHẦN TỬ
- Chết để bảo vệ Phật pháp gọi là PHẬT TỬ
- Chết trong rừng gọi là LÂM TỬ
- Chết trong nhà thờ gọi là THÁNH TỬ
- Chết trong trang viên, nông trại gọi là TRANG TỬ
- Chết trong chùa gọi là TỰ TỬ
- Ngồi đọc báo mà chết gọi là BÁO TỬ
- Do cứu nguời khác mà chết gọi là CỨU TỬ
- Ăn ở hiền lành mà chết gọi là HẢO HÀI TỬ
- Hiếu thảo mà chết gọi là HIẾU TỬ
- Nguời to lớn mà chết gọi là KHỔNG TỬ
- Không ốm dau mà chết gọi là MẠNH TỬ
- Nô dùa nghịch ngợm mà chết gọi là NGHỊCH TỬ
- Sinh khó (đẻ khó)mà chết gọi là SANH TỬ
- Hy sinh chịu chết thay cho nguời khác gọi là THẾ TỬ
- Ra trận mà chết đầu tiên gọi là TIỀN TỬ
- Giỏi giang chết gọi là TÀI TỬ
- Học trò chết gọi là SĨ TỬ
- Lính chết gọi là QUÂN TỬ
- Người trong hoàng tộc chết gọi là HOÀNG TỬ
- Nguời chết vì lạnh và thiếu mặc gọi là HÀN MẶC TỬ
- Nhiều nguời chết cùng lúc gọi là ĐỒNG TỬ
- Bị chấy rận cắn chết gọi là CHÍ TỬ
- Bị điện giật chết gọi là ĐIỆN TỬ
- Bị té ngựa chết gọi là MÃ TỬ
- Bị đánh bầm dập mà chết gọi là NHỪ TỬ
- Già chết gọi là LÃO TỬ
- Cha chết gọi là PHỤ TỬ
- Mẹ chết gọi là MẪU TỬ
- Chồng chết gọi là PHU TỬ
- Vợ chết gọi là THÊ TỬ
- Em chết gọi là ĐỆ TỬ
- Con trai chết gọi là NAM TỬ
- Con gái chết gọi là NỮ TỬ
- Thầy giáo chết gọi là SƯ TỬ
- Đi du lịch chết gọi là DU TỬ
- Đang ngủ chết gọi là NGỦ TỬ
- Chết một cách quý phái là QUÝ TỬ
- Đang đi "tè" mà chết gọi là TIỂU TỬ
- Đang đánh "rấm" mà chết gọi là ... ĐỊCH TỬ hay là

 BOM NGUYÊN TỬ....

Kể thêm ... mà chết chắc là LAO TỬ!


blank


Send comment
Your Name
Your email address